Skip to main content

Nyheter i korthet från kulturnämndens sammanträde den 12 juni

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:06 CEST

Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden satsar på att utveckla tillgången till kulturarvsområdet och på att utveckla området kultur och hälsa tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Satsningar för att öka tillgången till kulturarvsområdet

Kulturnämnden har tagit fram en regional handlingsplan för utvecklingen av kulturarvsområdet i Skåne i dialog med de regionala kulturarvsaktörerna t.ex. de regionala museerna och kulturarvsförbunden. Handlingsplanen har fokus på att öka tillgängligheten till kulturarvet framför allt för barn och unga men också för att stärka kulturturismen i Skåne.

– Vi har många starka verksamheter på kulturarvsområdet i Skåne som kulturnämnden vill att ännu fler får tillgång till och använder. Vi vill uppmuntra en utveckling där pedagogiken stärks, där samarbeten över kulturområden och samhällssektorer utvecklas samt där kunskaps- och metodutveckling främjas, säger Yngve Petersson, kulturnämndens ordförande.

Gemensam strategi för kultur och hälsa tas fram

Hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tar fram en gemensam strategi för utvecklingen av insatser inom området kultur och hälsa.

– För att klara hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar behövs nya metoder och otraditionella samarbeten. Nyckeln till ett framgångsrikt hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete kan vara ett samarbete mellan olika samhällssektorer, säger ordförande Yngve Petersson i en kommentar.

Region Skåne är långt framme i arbetet med hur kultur på olika sätt kan verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Både kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har gjort insatser inom området. Exempel på Region Skånes nuvarande satsningar inom kultur och hälsa:

Clownronden - Två clowner kommer tillsammans på schemalagda dagsbesök till barnklinikerna i Helsingborg, Kristianstad, Malmö, Ystad och Landskrona. Clownronden är en ideell förening som består av en grupp professionella artister med inriktning på mötet med sjuka barn och deras anhöriga. Clownronden bidrar till att humor, lek, drömmar och fantasi ska bli en del av sjukhusvistelsen och en resurs för personalen.

Kultur på recept - Kultur på recept 2.0 syftar till att undersöka om kulturaktiviteter, eget skapande och kulturupplevelser kan vara en del i en rehabiliteringsprocess.

Övriga beslut och handlingar

Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordningen och handlingar finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Handlingar till ärende 7. Medicinhistoriska museet i Helsingborg (beslutsförslag) finns nu publicerade. Protokollet justeras och publiceras på Protokoll - Region Skåne  inom fjorton dagar från sammanträdet.

Reservationer:
Ärende 2: SD
Ärende 4: SD
Ärende 5: SD

För mer information och kommentarer

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Biträdande kulturchef Mats Hallberg, Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, tfn 040 – 6753 752

Sakkunnig: Martin Andrén, tfn: 040-675 37 44 martin.andren@skane.se
Ärende 2. Strategi för kultur och hälsa
Ärende 3. Regional handlingsplan för kulturarvsområdet

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Bifogade filer

PDF-dokument