Skip to main content

Nyheter i korthet från personalnämndens möte den 16 november 2016

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 09:58 CET

Denna information redogör kortfattat för beslut tagna vid personalnämndens sammanträde den 16 november 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Vid dagens sammanträde beslutade personalnämnden att utreda ett kompetenscentrum för utlandsutbildade. Dessutom beslutades att utveckla handledarrollen, med särskilt fokus på de äldre medarbetarna.

De personer som har uppdrag som handledare i Region Skåne har en viktig roll i kompetensförsörjningsarbetet. Behovet av utbildning och handledning är stort, dels för handledning av studenter men också nyanställda och medarbetare som ingår i Snabbspåret. Därför ska handledarrollen, med särskilt fokus på de äldre medarbetarna, utvecklas genom handledaranställningar på heltid eller som kombineras med arbete eller pension.

- Äldre medarbetare innehar värdefull kunskap, kompetens och erfarenheter som Region Skåne vill och ska ta tillvara på. Genom handledaranställningar kan vi ge möjlighet till utveckling för äldre medarbetare och samtidigt fortsätta arbetet med att säkra den framtida kompetensförsörjningen, säger Amela Hodzic (S) ordförande i personalnämnden.

Kompetenscentrum för utlandsutbildade
Vid personalnämndens sammanträde gavs också en lägesrapport för Snabbspåret, en utbildningsinsats för vårdutbildade personer från länder utanför EU/EES.

I september 2016 hade 24 läkare och 2 sjuksköterskor haft en plats för språkauskultation eller provtjänstgöring inom Region Skåne. Samtidigt är det många personer med utländsk vårdutbildning som via olika kanaler kontaktar Region Skåne med frågor om anställning. För att samla och tydliggöra Region Skånes insatser inom området beslutade personalnämnden att ge HR-direktören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett kompetenscentrum för utlandsutbildade.

- Region Skåne vill ta ett helhetsgrepp för att läkare och sjuksköterskor med vårdutbildning från andra länder snabbt ska komma in på arbetsmarknaden. Genom ett kompetenscentrum och en väg in för utlandsutbildade har vi möjlighet att kraftsamla kring viktig kompetens och erfarenheter. En effektiv och snabb etablering är en vinst för individen, men även för hela samhället, säger Amela Hodzic (S) ordförande i personalnämnden.

- I ett kompetenscenter skulle Region Skåne kunna samla den kompetens som krävs för klinisk handledning och teoretisk kunskap. Här skulle antalet platser för respektive grupp kunna bygga på behovet av kompetens och rekryteringen ske utifrån kravprofiler och urval. Ett kompetenscenter ger därmed också ett långsiktigt sätt att arbeta med utlandsutbildad vårdpersonal, säger Thomas Eng (MP), vice ordförande i personalnämnden.

För mer information kontakta:

Amela Hodzic (S), ordförande i personalnämnden Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare Tel: 0725-97 14 27

Thomas Eng (MP), vice ordförande i personalnämnden Tel: 0709-184870

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.