Skip to main content

Nytänkande operationsmetoder ger snabbt tillfrisknande för knä- och höftledsopererade

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 10:29 CET

Närmare 90 procent av knä- och höftprotesoperationerna i Sverige görs idag med ryggbedövning. Men Hässleholms sjukhus går mot strömmen och inför nu ett så kallat fast-trackkoncept där knä- och höftledspatienter, istället för ryggbedövning, sövs med hjälp av en nyutvecklad metod. Resultatet blir kortare vårdtider, minskad risk för komplikationer och patienter som snabbare kan återgå till ett rörligt liv. I januari publicerades en studie, som genomförts vid sjukhuset, i Journal of Clinical Medical Research (nr 5, 2013).

60 patienter, som opererats med knäplastik, följdes upp under ett år. Hälften av patienterna opererades på ett traditionellt sätt med ryggbedövning. Gruppen jämfördes sedan med en grupp som sövdes enligt en ny avancerad och välkontrollerad metod. Resultaten visar att patienterna i gruppen som sövdes med den nya tekniken var mycket piggare direkt efter operationen, kunde stå vid sidan av sängen redan inom två timmar och lämnade sjukhuset efter kortare tid jämfört med gruppen som fick ryggbedövning. 

– Det är oerhört glädjande att konstatera att patienter som sövdes kom igång med träningen snabbare efter operationen och fick lämna sjukhuset nästan en dag tidigare. Ungefär hälften av dessa patienter slipper också att få urinvägskateter, något som tidigare nästan alltid drabbade patienter som fick ryggbedövning, säger anestesiöverläkaren Andreas Harsten, som varit ansvarig för studien.

Metoderna från studien är nu en del av rutinsjukvården på Hässleholms sjukhus och idag är sövning, och inte ryggbedövning, standardmetod vid knäprotesoperationer.  Nu startas ytterligare en klinisk studie, med 120 patienter, som ska undersöka om samma goda resultat också kan uppnås med höftprotespatienter som sövs med den nya metoden.

– Jag är övertygad om att vi kan uppnå lika positiva resultat för höftprotespatienterna som för knäproteserna och tror att vi inom en snar framtid kommer att ha utvecklat våra metoder och omhändertagandet av patienterna så att de kan gå hem direkt efter operationen, säger överläkare Sören Toksvig-Larsen, ansvarig för knäprotesverksamheten.

Hässleholms sjukhusorganisation ett centrum för den regionala ledplastikverksamheten

I förvaltningsuppdragen för 2013 ingår ett antal strukturella förändringar för den skånska hälso- och sjukvården. En tydligare ansvarsfördelning mellan regionens sjukhus görs nu för att uppnå en tillräcklig koncentration av patienter och resurser så att bland annat operationskapaciteten kan optimeras. Som ett led i ambitionen planeras att ledplastikverksamheten koncentreras till Hässleholm.

På ortopediska kliniken vid Hässleholms sjukhus bedrivs idag Skandinaviens största planerade artroplastik (knä- och höftproteser) verksamhet. Varje år utförs på sjukhuset sammanlagt 1400-1500 artroplastiker fördelat ungefär lika mellan knän och höfter.

– Genom att koncentrera ledplastikverksamheten till ett centrum i Skåne möjliggörs en stor effektiviseringspotential och dessutom kostnadsreduceringar sett i ett lite längre perspektiv. En stor enhet kan också konkurrera med andra stora centra i Europa och ger goda förutsättningar för omfattande klinisk forskning, säger Lars Kristensson, produktionsdirektör i Region Skåne.

Kontakt

Rein Seensalu, docent och överläkare anestesi Hässleholms sjukhusorganisation, tel  0768-87 04 90 eller rein.seensalu@skane.se

Sören Toksvig-Larsen, docent, överläkare och forskningsansvarig Hässleholms sjukhusorganisation, tel 0768-87 13 21 eller soren.toksvig-larsen@skane.se

Lars Kristensson, produktionsdirektör Region Skåne, tel 040-675 30 22

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument