Skip to main content

Nytt avtal för intensivvården

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 15:41 CET

Under torsdagen enades Region Skåne med Kommunal och Vårdförbundet om nya arbetstidsavtal. Avtalet gäller för undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar med intensivvård på fyra intensivvårdsavdelningar på Skånes universitetssjukhus. Tyvärr ingår inte sjuksköterskorna på barnintensiven i överenskommelsen.

Efter långa och komplicerade förhandlingar kan Region Skåne med tillfredsställelse konstatera att det träffats en överenskommelse gällande medarbetare vid våra högspecialiserade intensivvårdsavdelningar på Skånes universitetssjukhus. Avtalet gäller från den 1 mars.

– Vi är mycket glada över att ha slutit avtal med mycket betydelsefulla medarbetare, säger Lars Kristensson, produktionsdirektör på Region Skåne.

– I avtalet tillgodoser vi befintliga medarbetares önskemål, samtidigt som vi fått förutsättningar för en arbetstidsmodell som är långsiktigt hållbar för nya medarbetare, fortsätter personaldirektören Ann-Sofi Bennheden.

Överenskommelsen innebär att befintliga medarbetare behåller samma ersättningsnivå som tidigare. För nya medarbetare kommer ersättningen att beräknas något annorlunda, men sinsemellan lika för anställda på de tre intensiv­vårds­verksamheterna på Skånes universitetssjukhus. För båda grupperna innebär avtalet samma flexibilitet vad gäller schemaläggning som tidigare.

Inget avtal har ännu slutits för sjuksköterskorna på barnintensiven. Kontakterna  med Vårdförbundet fortsätter därför och Region Skånes förhoppning är att en överenskommelse kan slutas även för dessa medarbetare.

Vad har förhandlingarna handlat om

* I grunden handlar det om att Region Skåne vill ha likvärdiga lönevillkor för likartade arbets- och tjänstgöringsförutsättningar.

* Förhandlingarna har i huvudsak gällt hur man ersätts för att jobba nätter och helger. Parterna har också förhandlat om tekniska förändringar i hur man beräknar lön vid frånvaro.

* Befintliga medarbetare behåller i huvudsak sina tidigare villkor. Villkoren för nya medarbetare blir marginellt annorlunda, men lika sinsemellan de olika avdelningarna..

* En intensivvårdssjuksköterska med dagens poängavtal jobbar i genomsnitt 28 timmar/vecka och tjänar i genomsnitt 35 000 kr i månaden. Det motsvarar en heltidslön på drygt 46 000/månad. 

* En intensivvårdsundersköterska med dagens poängavtal jobbar i genomsnitt 27 timmar i veckan och tjänar i genomsnitt 29 500:- i månaden. Det motsvarar en heltidslön på drygt 35 000:- per månad.

* I det fall Region Skåne och facklig organisation inte kommit överens får medarbetarna preliminärlön enligt nationella avtalsregler. Detta innebär för sjuksköterskorna en genomsnittlig heltidslön (38,25 timmar/vecka) på cirka 35 000 kronor inklusive ob- och övertidsersättning.

Mer information: Lars Kristensson, produktionsdirektör, 040-675 30 22

Ann-Sofi Bennheden, Personaldirektör, 044-309 33 62

Jan Eriksson, Skånes universitetssjukhus, 0705-14 63 40


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument