Skip to main content

Nytt och fräscht för ”Tandborsten”-klinik i Malmö!

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 08:20 CEST

Folktandvården Skånes ”Tandborsten”-klinik i Heleneholm flyttar in i nya lokaler i Familjehuset Nydala, som invigs den 17 oktober kl. 15:00.

 -”Tandborsten” är ett populationsinriktat projekt som förhoppningsvis kommer att påverka tandhälsan i området positivt. De nya lokalerna blir ett lyft för vår ”Tandborsten”-klinik som den 22 oktober öppnar upp dörrarna för barn och deras föräldrar, säger Louise Enggren, klinikchef på Folktandvården Heleneholm.
 
”Tandborsten”-kliniker ger barn och deras föräldrar i socioekonomiskt svaga områden extra stöd när det gäller tandvård. Till ”Tandborsten” kommer barnen tillsammans med sina föräldrar redan i mycket tidig ålder. På kliniken får föräldrarna råd om tandhälsa, kost och hur de bäst sköter barnets tänder. Barnet och föräldrarna kallas sedan till regelbundna återbesök. Då följs råden upp och föräldrarna får extra stöd om så behövs. Besöken kompletterar de vanliga tandläkarbesöken.

”Tandborsten”-klinikerna är en av flera riktade insatser som Folktandvården Skåne gör i socioekonomiskt svaga områden. Verksamheten ger goda resultat vilket våra andra ”Tandborsten”-kliniker visat. De barn som regelbundet går till ”Tandborsten” med sina föräldrar får betydligt friskare tänder.

Familjehuset Nydala på Nydalatorget 2 i Malmö, är ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Malmö stad.  I en gemensam verksamhet erbjuds barnavårdscentral, före­byggande tandvård för barn, öppen förskola och föräldrastöd inom ramen för socialrådgivningen. Grundtanken är att de olika delarna ska ge familjerna ett nätverk och stöd.

 För mer information, kontakta klinikchef Louise Enggren, 0766-48 63 63.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.