Skip to main content

Nytt stöd ska förbättra barns smärtbehandling

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 08:56 CEST

För att förbättra smärtbehandlingen för barn vid olika procedurer i sjukvården har Läkemedelsverket tagit fram ett kunskapsdokument om behandling av procedursmärta hos barn.

- Olika smärtsamma och skrämmande procedurer är vanliga i hälso- och sjukvården för barn, men kunskapen om möjligheten till omhändertagande är bristfällig, säger Ulla Caverius, läkare vid SUS som jobbar med barn och ungdomar med långvarig smärta. Tillsammans med Elisabeth Norman, neonatolog vid SUS och specialist på smärtbehandling för nyfödda och prematura barn har hon ingått i Läkemedelsverkets expertgrupp.

Dokumentet riktar sig till all vårdpersonal som träffar barn och utför procedurer av olika slag. Det kan handla om att ge injektioner, provtagning, olika undersökningar och behandlingar.

Dokumentet vänder sig i första hand till mottagningar och vanliga vårdavdelningar.

Läkemedelsverket betonar att det är viktigt att förebygga och behandla smärta för att undvika framtida problem. Ett bristande omhändertagande kan ha omedelbara negativa medicinska konsekvenser och medföra ökad smärtkänslighet, ångest och rädsla inför framtida procedurer.

För vidare information kontakta Ulla Caverius, barnanestesiolog 046-17 84 82 eller Elisabeth Norman, neonatologi 046-17 84 41

Anna-Lena Boive, Pressansvarig Skånes universitetssjukvård 072-705 75 84


http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Smartsamma-procedurer---behandling-av-barn/

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.