Skip to main content

Ökad tillväxt och samarbete i fokus på Greater Copenhagen-konferens

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 07:59 CEST

Idag, tisdag 24 maj, samlas näringslivs- och kommunikationsansvariga i Greater Copenhagens 79 kommuner och tre regioner för att tillsammans diskutera hur Greater Copenhagen-samarbetet ska implementeras i de 82 medlemsorganisationerna och bidra till ökad tillväxt i regionen.

Fokus under konferensen är samarbete mellan kommunerna och regionerna i Skåne och östra Danmark.

Steen Christiansen, borgmästare i Albertslund och ordförande i The Greater Copenhagen & Skåne Committee:

- Det praktiske samarbejde om Greater Copenhagen er ved at blive implementeret i kommuner og regioner. Det er her det daglige arbejde med at understøtte lokale og regionale væksttiltag foregår. Kommuner og erhvervsliv skal danne stærke partnerskaber, der kan skabe job og tiltrække investeringer og sætte vores fælles metropolregion på verdenskortet.

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande Region Skåne och vice ordförande i The Greater Copenhagen & Skåne Committee:

- The Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett unikt samarbete med samtliga kommuner på båda sidor av sundet. Målet är att stärka integrationen i regionen. Reella och upplevda gränshinder som fortfarande finns för de som arbetar och bor på olika sidor av Öresund måste bort.

Konferensen kommer även belysa hur medlemsorganisationerna kan använda varumärket Greater Copenhagen i internationell marknadsföring, och hur näringslivet blir en del av samarbetet Greater Copenhagen. 

Detta återspeglas av de talare som gästar konferensen, som till exempel Thomas Woldbye (VD Copenhagen Airport), Pia Kinhult (strategisk rådgivare vid ESS) och Katrine DiBona (Director/Head of R&D Policies and Trends, Novo Nordisk).

Under dagen kommer man löpande kunna följa diskussionerna och de idéer som kommer fram på #greatercph

Läs mer om konferensen här: http://www.greatercph.dk/kalender/go-greater-2016

Tid och datum: 24 maj 09.00-15.00,

Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4, Malmö

Pressanmälan görs till:

Troels Rud
Kommunikationskonsulent
The Greater Copenhagen & Skåne Committee
Mobil: +45 4015 6564
tr@greatercph.com

För mer information kontakta

Malin Tykesson
Pressekreterare hos Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Socialdemokraterna i Region Skåne
E-post: malin.tykesson@skane.se
Telefon: 044-309 30 97
SMS: 0725-99 76 04

Program:

09.00 Frukost & registrering

09:30 Välkommen - moderator Anna Gaarslev

09:35 Greater Copenhagens möjligheter & utmaningar
Steen Christiansen, Ordförande för The Greater Copenhagen & Skåne Committee och Henrik Fritzon, Vice ordförande för The Greater Copenhagen and Skåne Committee & Regionstyrelsens ordförande.

9:50 Vikten av ett starkare samarbete
Thomas Woldbye, CEO, Copenhagen Airport

Det är viktigt för internationella verksamheter att ha tillgång till internationella förbindelser. Med 151 internationella linjer är Köpenhamns flygplats en motor för både utveckling och arbete i Östdanmark och Sydsverige. Köpenhamns flygplats spelar därför en central roll för kunskap, kompetens och utveckling i Greater Copenhagen. Lyssna på när Thomas Woldbye, VD för Copenhagen Airport, berättar hur vi genom samarbete kan göra Greater Copenhagen till en internationell storregion.

10:00 Samordningen av gränsöverskridande forskningsinitiativ ESS
Pia Kinhult, strategisk rådgivare, ESS

Med ESS och MAX IV etableras de kommande åren två av världens främsta forskningsanläggningar i Greater Copenhagen. Anläggningarnas forskningsresultat förväntas ha avgörande betydelse för samhällsutmaningar inom energi, klimat, hälsa, mat och produktivitet. Lyssna på Pia Kinhult, strategisk rådgivare för ESS och tidigare regionstyrelsens ordförande, berätta om de gemensamma affärsinsatserna tvärs över sundet och hur samarbetet kommer att skapa tillväxt i regionen.

10:10 Därför är Greater Copenhagen ett värdefullt samarbete för kommunerna
Joy Mogensen, Roskilde kommuns borgmästare.

Kommunernas engagemang är avgörande för att Greater Copenhagens varumärke blir internationellt slagkraftigt. Roskilde kommun har visat stort stöd för samarbetet och är en aktiv del av Greater Copenhagen. Lyssna på Roskildes borgmästare Joy Mogensen om varför kommunerna ska engagera sig i varumärkesarbetet för Greater Copenhagen.

10:20 Panelsession
- Joy Mogensen, Roskildes borgmästare
- Pia Kinhult, Strategisk rådgivare, ESS
- Thomas Woldbye, CEO, Copenhagen Airport

10:50 Fika

11.10 Sessioner – Välj två av fyra sessioner
För att ge dig en praktisk inblick i Greater Copenhagens initiatives har ni möjlighet att delta i två av fyra sessioner som du tycker är mest relevanta.

Session A
“Så kommer din kommun igång med att använda varumärket Greater Copenhagen”

Session B
“Varför är vi som kommuner engagerade i Greater Copenhagensamarbetet? ”

Session B
“Varför är vi som kommuner engagerade i Greater Copenhagensamarbetet? ”

Session D
“Hur tar din kommun emot internationella medborgare?”

12.30 Lunch

13.15 How to give life to a new international brand like Greater Copenhagen
Julian Stubbs, Founder and CEO at UP There, Everywhere

I detta århundrade är det allt tydligare att det är storstadsregioner och inte länder som besitter den globala, ekonomiska och politiska makten. Konkurrensen är hård och undersökningar visar att storstadsregioner utgör mer än en tredjedel av den samlade världsekonomin. Lyssna på den brittiska varumärkesexperten, Julian Stubbs, om hur Greater Copenhagen ska agera i den internationella konkurrensen och hur samarbete över gränserna och lokal förankring är viktigt för att varumärkesarbetet ska lyckas. Julian Stubbs har lång erfarenhet av internationella platsvarumärken och har bland annat stått bakom utvecklingen av varumärket Stockholm ”The Capital of Scandinavia”. Idag har han uppdrag för flera storstadsregioner och universitet.

14.00 Därför är Greater Copenhagen historien viktig för företag
Katrine DiBona, Director, Head of R&D Policies and Trends, Novo Nordisk

Novo Nordisk är den största life science aktören i life science klustret Medicon Valley i Greater Copenhagen och är det mest värdefulla företaget utifrån ett börsvärdesperspektiv. Resultaten har uppnåtts i samspel med skickliga underleverantörer, genom samarbeten med universitet och tack vare de många talanger som utbildningsaktörer i regionen har producerat. Internationella talanger är en avgörande faktor för Greater Copenhagen som kompetensmetropol och för Novo Nordisk som företag.

Hör Novo Nordisk berätta om hur en gemensam insats och målinriktad kommunikation till högutbildade kunskapsarbetare är nödvändig för att gå vinnande ur kampen om de bästa. Denna kamp pågår idag inte bara på foretagsnivå men också mellan länder och metropoler.Företag, universitet och offentliga aktörer måste därför samarbeta för att säkra att Greater Copenhagen är top of mind bland utländska talanger. Om detta samarbete inte kommer på plats så vinner ingen av oss och den önskade tillväxten uteblir.

14.20 Ett unikt samarbete tvärs över geografi och kultur
Bo Erhardt, Nimbus Film och Anders Landström, Filmlance

TV-serien Bron, som är ett danskt-svenskt samarbete, är en av de största skandinaviska exportsucceer inom tv-området någonsin. Serien har blivit såld till inte mindre än 157 länder och det har dessutom producerats både en amerikansk och en fransk-brittisk version. Lyssna på producenterna om samarbetet tvärs över sundet och hur seriens ”nordic noir” har skapat internationell uppmärksamhet om Greater Copenhagen.

14.40 Avslutning

15.00-16.00 Mingel

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.