Skip to main content

Överenskommelse om stöd för regional utveckling i nordöstra Skåne

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 09:30 CEST

Region Skåne och Kristianstads kommun har kommit överens om ett förslag till stöd för regional utveckling i nordöstra Skåne. Förslaget omfattar 36 miljoner kronor under sex år och innebär bland annat att Region Skåne överlåter sina aktier i Kristianstad Airport AB till Kristianstads kommun.

Det är kommunstyrelsens presidium i Kristianstads kommun och regionstyrelsens presidium i Region Skåne som kommit överens om förslaget.

– Det är viktigt för Kristianstad Airport att vi nu har kommit överens om ägandet av flygplatsen. Det är också viktigt att Region Skåne genom det nya stödet för regional utveckling och genom satsningarna på Pågatågen och E22:an tydligt visar att man tror på nordöstra Skåne, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (FP).

Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, instämmer och tillägger:
– Vi är glada över att Region Skåne och Kristianstads kommun nu är överens och vi önskar Kristianstad Airport lycka till. Överenskommelsen innebär förutom att Skånes flygplatser nu kommer behandlas likvärdigt av Region Skåne att vi kan ge ett bredare stöd till Kristianstad och nordöstra Skåne för satsningar på bättre infrastruktur och regional utveckling.

Stödet är avsett att allmänt främja den regionala utvecklingen i nordöstra Skåne, till exempel genom satsning på olika former av infrastruktur. Kristianstads kommun åtar sig att använda stödet på sådana sätt att det gynnar utvecklingen i nordöstra Skåne.

Huvudpunkterna i överenskommelsen innebär att

  1. Region Skåne överlåter sina aktier i Kristianstad Airport AB till Kristianstad kommun per den 31 oktober 2012.
  2. Region Skåne och Kristianstads kommun tecknar ett sexårigt avtal om stöd till regional utveckling i nordöstra Skåne för avtalsperioden 2012-2017.
  3. Region Skåne bidrar under avtalsperioden med följande belopp till regional utveckling i nordöstra Skåne:
  • För år 2012 åtta miljoner kronor, vilket inkluderar Region Skånes ekonomiska åtagande enligt det konsortialavtal avseende Kristianstad Airport AB som upphört att gälla per den 1 juli 2012.
  • För åren 2013-2014 åtta miljoner kronor per år.
  • För åren 2015-2017 fyra miljoner kronor per år.

Överenskommelsen måste godkännas av både Kristianstads kommunfullmäktige och Skånes regionfullmäktige för att kunna träda i kraft. Ärendet förväntas komma upp på respektive fullmäktiges oktobersammanträden.

För mer information
Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Skåne, 044-309 30 52
Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad, 0733-13 64 13

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.