Skip to main content

Passerar akuten och får vård direkt

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:19 CET

I går öppnade akutsjukvården vid Skånes universitetssjukhus i Lund en genväg till närsjukvården. Patienter som har behov av omedelbar behandling men inte är drabbade av svår svikt slipper därmed att passera akuten.

När läkare i primär- och hemsjukvård eller ambulanspersonal tagit sina prover på patienten och konstaterat att denne med fördel kan läggas in direkt slår de en signal till ansvarig läkare på sjukhuset. Om denne är överens med den bedömning som gjorts står närsjukvårdens team berett att ta emot direkt på vårdavdelning.

Inledningsvis omfattar Närsjukvård Direkt kommunerna Lund, Lomma och Staffanstorp.

– Det betyder att vi täcker hälften av vårt upptagningsområde. Om det här fungerar väl går vi vidare med övriga kommuner i nästa steg, säger klinikchef Hans Friberg.

Omkring sexton personer har arbetat intensivt sedan i våras med detta nya flöde, som följer grundprincipen i verksamhetsfilosofin lean: att alltid se till mervärdet för patienten.

– Ledningens stöd har varit viktigt men viktigast har ändå varit att vi som arbetar direkt med patienterna har fått utforma arbetssättet, berättar undersköterskan Johannes Larsson-Jönsson.

Patientsäkerheten har haft hög prioritet, inte minst eftersom en stor majoritet av patienterna är äldre multisjuka där tillståndet snabbt kan försämras.

När de undersökts och fått en första behandling kan de omedelbart föras över till vårdavdelning eller återvända till hemmet. Detta gäller även patienter som kommer till akuten för egen maskin med liknande symtom. Efter samtal med sjuksköterska förs de direkt till Närsjukvård Direkt, utan att passera akuten.

– Det här är ett nytt arbetssätt för oss inom akutsjukvården och det kommer att gå runt på alla medarbetare på vårdavdelningarna, säger vårdenhetschef Marie Fagergren.

En liknande och mycket uppmärksammad modell praktiseras sedan några år på ortopeden med direktinläggning av patienter som drabbats av höftfrakturer.

Kontakt:
Hans Friberg 046-17 79 53, hans.friberg@skane.se
Johannes Larsson 046-17 24 08, johannes.larsson-jonsson@skane.se
Marie Fagergren 046-17 20 36, marie.fagergren@skane.se