Skip to main content

Patient medvetslös av felaktig medicin

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 13:08 CET

Patienten fick av misstag fel medicin och blev medvetslös av den. Felet anmäls av chefläkaren vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten är i dag återställd.

Patienten vårdades för en höftfraktur. Läkaren ordinerade läkemedel via det elektroniska programmet för läkemedelsordinationer. Vid ordineringen skrevs av misstag ut ett läkemedel mot diabetes., trots att patienten inte led av diabetes.

Felet ledde till att patienten fick för lågt blodsocker och blev medvetslös. Patienten fick behandling och bedöms inte ha fått några men av det inträffade.

Nytt system

Förklaringen till felet bedöms vara att det elektroniska ordinationssättet var nyinfört när händelsen inträffade. Läkaren var utbildad i hantering av systemet men ännu inte van att hantera det.

Fallet anmäls enligt lex Maria då patienten utsattes för risk att allvarligt skadas.

Lex Maria anmälningar

Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården.

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband

med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

 

Universitetssjukhuset MAS är sedan årsskiftet en del av Skånes universitetssjukhus som bildats av Universitetssjukhuset MAS och Universitetssjukhuset i Lund.

 

Kontaktperson Chefläkare Ingrid Mattiasson

Skånes universitetssjukhus Malmö Telefon 040-33 28 99