Skip to main content

Patienters upplevelse av vårdcentralerna ännu bättre

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 10:45 CET

Pressmeddelande från Primärvården Skåne

Patienternas upplevelser av vården mäts i en nationell återkommande undersökning, Nationell Patientenkät. Resultatet för Primärvården Skåne visar på generellt sett högre värden år 2010 än år 2009.

Genom Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och betygsätta sina erfarenheter. Frågorna handlar om bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och om man kan rekommendera vårdenheten till andra.

Patienterna som besökt Primärvården Skåne under september månad 2010 upplever att förbättring har skett inom telefontillgänglighet, möjlighet att påverka tidpunkt för besök, få besked om förseningar, sysselsättning i väntrummet, besked om provsvar, helhetsintryck, bemötande och information.

- Varje vårdenhet har tillgång till sina egna resultat och kan i detalj se vad just deras patienter svarat. Den nationella patientenkäten är ett mycket värdefullt underlag för utveckling av vårdenheten utifrån ett patientperspektiv, säger Benny Ståhlberg, primärvårdschef.

De offentliga resultaten baseras på urval läkarbesök och sjuksköterskebesök. De frågor som patienterna ger högst betyg i Primärvården Skåne är:

  • Lyssnade läkaren/sjuksköterskan till vad du hade att säga?
  • Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?
  • Förklarade läkaren/sjuksköterskan varför du skulle ta de läkemedel du fått på ett sätt som du förstod?
  • När du frågade läkaren/sjuksköterskan om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod?
  • Fick du information om din behandling på ett sätt som du förstod?
  • Kände du förtroende för den läkare/sjuksköterska som du träffade?

- Primärvården Skånes resultat går i rätt riktning och vi har flera möjligheter att bli ännu bättre. Att vi är bättre än förra året är ett bra bevis på att vårt förändringsarbete är på rätt väg, avslutar Benny Ståhlberg.

 

För mer information

Benny Ståhlberg, primärvårdschef, Primärvården Skåne, 0766-48 60 12

Ingrid Ahlinder, ansvarig för verksamhetsutveckling, Primärvården Skåne, 070-318 81 12

 

Webbplats

www.primarvardenskane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Primärvården Skåne – den offentliga primärvården – med bland annat vårdcentraler, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar, distriktssköterskemottagningar, psykosocial verksamhet och rehabilitering.