Skip to main content

Patientsäkerhet förbättras med nytt IT-stöd inom Region Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 09:45 CEST

I dagarna har ett nytt IT-stöd för avvikelsehantering lanserats i Region Skåne. Avvikelsehanteringssystemet kommer dels att bidra till ökade kunskaper kring händelser men även innebära snabbare utredning när olyckan är framme.

Olika system för hantering av avvikelser har förekommit i olika former under lång tid. Dessa system kunde inte kommunicera med varandra, vilket påverkade förutsättningarna för patientsäkerheten. Därför har Region Skåne nu infört ett gemensamt stöd, anpassat för dagens standarder - tillgänglighet, patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö. Det innebär att alla medarbetare ska kunna rapportera in och följa upp tillbud och olyckor.

Det skapar en bättre säkerhet för patienter och bättre arbetsmiljö för medarbetare, då arbetet med att ta lärdom av misstag kan spridas gemensamt inom hela organisationen. Medarbetare kan kommunicera snabbare och enklare vilket minskar risken för hotande patientskador.

-  Uppstarten av AvIC (Avvikelsehantering In Control) har gått bra, det har rapporterats över 200 avvikelser de två första två dagarna efter lanseringen. Detta ger bra förutsättningar för förbättringsarbete och antalet avvikelser ska ses som ett mått på ett aktivt och bra säkerhetsarbete inom regionen, säger Mikael Rehnström, verksamhetsledare för AvIC.

Uppstarten av IT-stödet är ett steg i rätt riktning till en ökad kompetens och säkrare hantering av avvikelser.

Presskontakt:
Styrelseordförande i projektet AvIC

Matz Widerström
tfn: 0768-87 13 60
e-mail: matz.widerstrom@skane.se

Verksamhetsledare AvIC
Mikael Rehnström
tfn: 046-17 18 11
e-mail: mikael.rehnstrom@skane.se 


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.