Skip to main content

Positivt för Skåne i årets rapport om öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 10:28 CET

Region Skåne ligger bra till i de öppna jämförelser som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) presenterar idag. Region Skåne ligger i de allra flesta fall runt riksgenomsnittet men sticker också ut positivt när det t.ex. gäller operationer av höftledsfrakturer och vissa typer av läkemedelsbehandlingar.

 -Vi kan konstatera att vi har förbättrat oss inom en del områden samtidigt som vi ser förbättringsmöjligheter inom andra. Men den här typen av jämförelser är viktiga för att vi ska kunna förbättra kvaliteten för patienterna. Det säger Ann-Christin Andersson som är medicinsk rådgivare i Region Skåne och tillägger:

 -Vi kan också se att Region Skåne har varit lite av en föregångare för andra landsting och regioner då det gäller att tänka i nya banor. Det handlar både om läkemedelsbehandlingar och operationsmetoder.

 

Här är några av Region Skånes resultat från årets rapport:

Region Skåne ledande inom höftprotesbehandling
Resultaten för patienter som opereras med ledprotes är goda och Region Skåne behåller sin topplacering när det gäller val av operationsmetod vid akut behandling av höftfraktur. Därmed minskar risken för ny operation i ett senare skede.

Läkemedelsbehandling vid reumatism
Region Skåne ligger långt framme då det gäller användning av nya läkemedel vid behandling av reumatoid artrit. De biologiska läkemedlen mot reumatiska sjukdomar är effektiva och kan få sjukdomssymptomen att gå tillbaka. Användningen av dessa nya läkemedel varierar dock stort i landet, vilket till stor del beror på att medicinerna är dyra.

Fler borde behandlas för benskörhet
Behandling med läkemedel som påverkar benskörhetsutvecklingen minskar risken för att drabbas av en fraktur. Idag behandlas alltför få patienter med benskörhet både i Skåne och i övriga Sverige.

Försiktig förskrivning av antibiotika har gett resultat
Region Skånes intensiva arbete med att försöka hålla nere antibiotikaförskrivningen har gett resultat. De öppna jämförelserna visar att läkarna i Skåne är bra på att använda riktad antibiotika, dvs vanligt penicillin istället för bredspektrumantibiotika som ökar risken för resistens. Det gäller särskilt vid behandling av luftvägsinfektioner hos barn och urinvägsinfektioner hos kvinnor.

 

Fakta om Öppna jämförelser 2011
Öppna jämförelser är en årlig rapport från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som jämför hälso- och sjukvården i Sverige. Öppna jämförelser mäter medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader genom ett stort antal kvalitetsmått, i år 173 stycken. Data hämtas bl.a. från olika hälsodataregister och nationella kvalitetsregister. Syftet är att uppmuntra till förbättringar och att erbjuda kunskapsstöd och uppföljningsmöjligheter för landsting och regioner. Årets rapport är den sjätte i sitt slag.   

 

Mer information
Ann-Christin Andersson, medicinsk rådgivare i Region Skåne, 044-309 34 26

Länk till rapporten
http://oppnajamforelser.socialstyrelsen.se/halsosjukvard/

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.