Skip to main content

Presseminarium: Varför är Östersjöfrågorna viktiga för Skåne?

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 10:07 CEST

Seminariet ”Varför är Östersjöfrågorna viktiga för Skåne?” vänder sig till media och tar bland annat upp samhällets globalisering, utmaningar och möjligheter för Östersjön, Skåne som internationell samarbetspart och Region Skånes engagemang i Östersjön.

Östersjöregionen är en av de snabbast växande ekonomiska marknaderna i Europa. Regionen har en stor tillväxtpotential inom handel och kommunikationer och det finns en gemensam historia samt ett rikt kulturliv. Dessutom finns en stark vilja att arbeta med frågor som berör alla t ex miljö, transport, sjösäkerhet och turism. Allt för att skapa ett bättre samhälle.

Östersjöregionen står mitt i en förändringsprocess som påverkar vårt dagliga liv i Skåne. Region Skåne har med det regionala självstyret, mandatet att företräda skåningarna och arbeta för ett ökat interregionalt samarbete. På seminariet medverkar Tomas Ries, Utrikespolitiska Institutet, Susanne Ingo, Inregia. Från Region Skåne medverkar Uno Aldegren, Christine Axelsson samt Pia Kinhult.

Plats: Position Skånes lokaler, Stortorget 9, plan 5, Malmö
Tid: Onsdag den 19 oktober mellan klockan 11.30 och 15.00
OSA:Välkommen med din anmälan senast den 14 oktober 2005 till karin.swensson@skane.se

Programmet:
11.30 Lunchen står framdukad
12.00 Välkomsthälsning och inledning, Uno Aldegren, ordförande regionstyrelsen, Region Skåne
12.10 ”Östersjöregionen imorgon – globaliseringens problem och möjligheter”, Tomas Ries, direktör, Utrikespolitiska Institutet
12.40 ”Skåne som samarbetspartner nationellt och internationellt”, Susanne Ingo, konsult, Inregia
13.10 ”Region Skånes engagemang i Östersjöregionen”, Uno Aldegren
13.40 ”SydSam – politisk samsyn i Sydsverige”, Pia Kinhult, regionråd Region Skåne, styrelseledamot SydSam
13.50 "Regionförstoring – Öresund i ett vidare perspektiv”, Christine Axelsson, ordförande regional utvecklingsnämnd, Region Skåne
14.20 Summering och avslutning, Uno Aldegren
14.20–15.00 Tid för enskilda intervjuer med föredragshållarna

TOMAS RIES, Direktör för Utrikespolitiska Institutet
Tomas Ries är en internationellt uppmärksammmad säkerhetspolitisk forskare och debattör. Han har tidigare arbetat vid norska utrikespolitiska institutet och institutet för försvarsstudier i Oslo.

SUSANNE INGO, konsult, Inregia
Susanne Ingo har mångårig erfarenhet av fysisk planering, miljöfrågor och regionala utvecklingsfrågor. Hon arbetar gärna med projekt som har anknytning till storstadsutveckling, Östersjösamarbete och stora infrastrukturprojekt.