Skip to main content

Pressinbjudan - 23 000 nya bostäder krävs i Skåne, framtiden hänger på kollektivtrafiksatsningar

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 14:59 CET

23 000 nya bostäder krävs i Skåne - framtiden hänger på kollektivtrafiksatsningar

Måndagen den 20 januari presenteras en ny rapport beställd av Region Skåne som genomlyser kopplingen mellan bostadsbyggande i Skåne och fungerande infrastruktur och kollektivtrafik. Trots hög bostadsbrist i regionen och hög planeringsberedskap från kommunerna hänger de reella satsningarna på nya bostäder främst ihop med fungerande kollektivtrafik visar siffrorna.

Hur möjliggör infrastruktursatsningar och välgenomtänkt kollektivtrafik bostadsförbättring i Skåne? Inflyttning till Skåne är ca 10 000 personer per år och bostadsbristen är stor. Rapporten ”Satsningar på kollektivtrafik för ökat bostadsbyggande” har undersökt kopplingen mellan infrastruktur, kollektivtrafik och hur det möjliggör bostadsbyggande i regionen. Rapporten utförd av Tyréns presenteras tillsammans med paneldiskussion av tunga företrädare från byggindustrin och kommentarer från Anders Gärdsmark, Sveriges Byggindustrier Syd.

Välkommen!

Se också bifogad inbjudan.


Plats: Regionhuset, Dockplatsen, Malmö
Tid: Måndagen den 20 jan kl 10-11 med intervjutillfälle från kl 11

Lunch serveras 11:30.

För mer information vänligen kontakta:

Sofia Bennet

Kommunikatör

tfn/mobil: +46-(0)40- 675 32 05

sms: +46-(0)768-87 15 64

sofia.bennet@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument