Skip to main content

Pressinbjudan: Arkitekt och byggentreprenör klara för ny vårdbyggnad i Malmö

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 09:37 CEST

På Malmö sjukhusområde förbereds nu för uppförande av en ny vårdbyggnad med ca 65 000 kvadratmeter vårdyta. Under våren 2015 har det pågått upphandlingar av arkitektbyrå och byggentreprenör. På torsdag den 25 juni tillkännages vinnarna för allmänheten och kontrakt mellan parterna tecknas.

Målet är bättre vård och arbetsmiljö och ett väl sammanhållet och funktionellt universitetssjukhus. Byggnaden ska vara väl rustad att möta framtidens krav på lokaler, utrustning och arbetsprocesser, och ge de bästa förutsättningarna för vård, forskning och utbildning. Region Skåne utformar vårdbyggnaden i nära samarbete med arkitekt och entreprenör.

Pressen bjuds in att närvara vid kontraktstecknandet och en kort rundvandring på sjukhusområdet, där arbete redan pågår med uppförande av ersättningslokaler, dit verksamheter ska flytta under byggtiden. Det kommer att finnas möjlighet till enskilda intervjuer med projektledning, arkitekt och entreprenör.

Tid: 25 juni kl. 11.00-12.00
Plats: Kvinnokliniken, Aulan Ägget, plan 3, Jan Waldenströms gata 47, Malmö
(Observera ändrad adress från det utskick som gjordes!)

Lätt förtäring serveras.

För information kontakta:
Susanne Karringer, kommunikatör 072-506 37 21
Christina Fröjd, kommunikatör 072-203 20 74

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.