Skip to main content

Pressinbjudan: Barnhälsovårdens årsrapport

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 13:59 CEST

Den 26 maj presenteras den senaste statistiken om barnhälsovården av Kunskapscentrum för barnhälsovård. Årsrapporten baseras på data från drygt 94 000 barn noll till fem år som är inskrivna i barnhälsovården i Region Skåne.

- Rapporten visar på skillnader för barn i Skåne och pekar på områden som behöver utvecklas vidare. Men förändring och förbättring är möjlig, säger Marie Köhler barnhälsovårdsöverläkare på Kunskapscentrum för barnhälsovård, Skånevård Sund.

De indikatorer för barns hälsa som för närvarande följs och registreras i barnhälsovården är; amning, rökfri miljö, övervikt/fetma, första hembesöket, depressionsscreening av mammor, föräldrastöd i grupp, vaccinationer, hörsel- och synundersökning, samt samverkan med och anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa.

Årsrapportens resultat presenteras måndagen den 26 maj klockan 11.00 i Kunskapscentrum för barnhälsovårds lokaler på Ängelholmsgatan 3A i Malmö.

Press hälsas välkomna för att ta del av rapportens resultat och diskutera dessa med teamet på Kunskapscentrum för barnhälsovård.

Kontakt:
Marie Köhler
Enhetschef/barnhälsovårdsöverläkare
Kunskapscentrum för barnhälsovård, Skånevård Sund
Tfn: 040-62 39 443, Mobil: 0768-87 18 07
marie.kohler@skane.se
www.skane.se/kunskapscentrumBHV

Pressfrågor:
Klas Andersson
Press- och medieansvarig
Kommunikationsenheten Skånevård Sund
Tel: 046-77 08 70
Mobil: 070-654 25 29
klas.andersson@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.