Skip to main content

Pressinbjudan Fossilbränslefritt Skåne – på torsdag tas ett nytt steg för att skapa engagemang

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 12:34 CET

– Satsningen på fossilbränslefritt Skåne förutsätter att så många som möjligt engagerar sig. Workshopen syftar till att underlätta för dem som redan antagit utmaningen, men också till att vi inom Klimatsamverkan Skåne ska få inspiration till hur vi kan hjälpa till och stötta andra som har anslutit sig, säger Göran Enander, länsöverdirektör på Länsstyrelsen och ordförande i Klimatsamverkan Skåne.

Välkomna att delta
Medias representanter är välkomna att delta under hela eller delar av programmet. Under minglet finns tillfälle att fördjupa sig i de initiativ som workshopdeltagarna tagit.

Tid: 10 november 2011

Plats: Helixhuset, Nordenskiöldsgatan 17, Malmö

Program:
Klockan 15:15 workshop för företag och organisationer
Klockan 16:30 gemensamt mingel med mat för de båda workshopparna
Klockan 18:15 workshop för privatpersoner

 

För ytterligare information, kontakta

Linda Bengtsson
kommunikatör på Region Skåne
044-309 30 66
linda.a.bengtsson@skane.se

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020
100% fossilbränlsefritt Skåne 2020 startades av Region Skåne hösten 2009 och drivs numera av Klimatsamverkan Skåne, där Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Kommunförbundet Skåne ingår. Klimatsamverkan Skåne ska verka för att minska klimatpåverkan, anpassa samhället till kommande klimatförändringar och skapa ett hållbart samhälle i samverkan med medborgare, organisationer och företag.

Mer information om vad 100 % fossilbränslefritt innebär, vilka som anmält sig samt möjlighet att anmäla nya företag, organisationer och privatpersoner, finns på Klimatsamverkan skånes hemsida, www.klimatsamveranskane.se.

Klimatsamverkan Skåne bildades våren 2010 och är ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och Kommunförbundet Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Mer information finns på www.klimatsamverkanskane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument