Skip to main content

Pressinbjudan: Grundläggning av kommun- och regionhus i Kristianstad

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 11:39 CET

För 122 år sedan, den 20 augusti 1889, högtidlighölls grundläggningen av Kristianstads nya rådhus med en ceremoni. Under grundstenen placerades en tidskapsel med minnen från tiden.

Nu firas grundläggningen av Kristianstads nya, gemensamma kommun- och regionhus på motsvarande sätt. Efter långa förberedelser och några månaders rivningsarbeten är tiden kommen att gjuta grunden för den nya byggnaden.

Medierna hälsas välkomna att delta vid grundstensläggning på byggområdet i Rådhuskvarteret (insläpp från Stora Torg vid Christian IV:s gata) den 15 november klockan 13.15, då kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson och regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult placerar tidskapseln i den nyanlagda grunden, fem meter under marknivån.

Det nya kommun- och regionhuset i Kristianstad ska rymma mer än 700 politiker och tjänstemän från Kristianstads kommun och Region Skåne när det står inflyttningsklart vid årsskiftet 2013/2014.

Vid ombyggnaden bevaras och renoveras själva Rådhuset från 1890, liksom annexet och polishuset från 1939. I övrigt behålls större delen av fasaderna, medan en ny modern byggnad byggs där innanför. Vid sidan om riksdagshuset i Stockholm, är rådhuskvarteret i Kristianstad det mest omfattande byggprojekt i Sverige som genomförs med bevarade fasader.

Kvarteret byggs av Kristianstads kommun, med NCC Construction som huvudentreprenör genom partnering, och Region Skåne som hyresgäst i minst 20 år. Investeringen är beräknad till drygt 550 miljoner kronor, men väntas betala sig genom sänkta årliga kostnader för de arbetsplatser som nu samlas under ett tak.

För mer information:
Eva Mårtensson, informationschef, Kristianstads kommun 0733-13 57 10
Lina Miller, presschef, Region Skåne, 044-309 31 17

 

Bilder från ombyggnaden av Rådhuskvarteret finns i Kristianstads kommuns fotoalbum:
http://www.flickr.com/photos/kristianstadskommun/collections/72157627948306207/


Mer information om ombyggnaden och det nya kommun- och regionhuset finns på:

www.kristianstad.se/radhus

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.