Skip to main content

Pressinbjudan i samband med Regionstyrelsens sammanträde den 14 november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 08:00 CET

Välkommen till en pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde på måndag den 14 november i Skånehuset i Kristianstad. Vid mötet deltar regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) och representanter från övriga partier i regionledningen.

Vid regionstyrelsens sammanträde tas bl.a. följande ärenden upp:

  • Budget 2012 och verksamhetsplanering 2013 till 2014
  • Regionbildning - inriktningsbeslut
  • Införande av valfrihetssystem för behandling av grå starr
  • Patientavgifter

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden listade som behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 14 november. Listan finns på Region Skånes webbplats: www.skane.se/RS111114

Tid för pressträffen: Måndagen den 14 oktober, klockan 11.30
Plats: Sammanträdesrum B, entréplanet, Skånehuset, J A Hedlunds väg, Kristianstad   

Observera att det krävs ett parkeringstillstånd om du vill använda Skånehusets parkering. Vänd dig till receptionen för att få parkeringsbiljett.    

Medtag presslegitimation.

För mer information kontakta:

Lina Miller, presschef Region Skåne, 044-309 31 17

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument