Skip to main content

Pressinbjudan: IMAGINE Open Skåne 2030- arkitektur som utmanar samhällsutvecklingen!

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 11:02 CEST

Vad händer om personer inom arkitektur, design och formgivning bjuds in att definiera och diskutera en regions samhällsutmaningar? En mångfald av idéer, frågor och tävlingsförslag finner du på utställningen IMAGINE Open Skåne 2030 som öppnar den 14 maj på Form/Design Center i Malmö.  Välkommen att ta del av de cirka 70 tankeväckande bidragen om vår resa mot Skåne 2030.

IMAGINE Open Skåne 2030 är en öppen idétävling i samarbete mellan Sveriges Arkitekter Skåne och Region Skåne, med ambitionen att öppna för en bredare debatt om Skånes framtid och de många olika vägarna dit. Vår fysiska miljö är i ständig förändring – dess strukturer och system, dess offentliga rum och byggnader, relationen mellan stad och land. Hur utvecklar vi en stark, bärkraftig och attraktiv region i Skåne?  

- Imagine Open Skåne 2030 hoppas vi ger oss svar på hur vi kan komma att se vår gemensamma framtid. Hur kan vi gestalta de utmaningar och möjligheter som vårt samhällsbygge står inför. Vi tävlar om Skåne, men säkert kan idéer och lösningar appliceras i hela Sverige, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Tävlingsuppgiften: att identifiera en samhällsutmaning, lokal, nationell eller global, beskriva på vilket sätt den påverkar Skåne som region, och erbjuda en arkitektur eller formgivning som diskuterar eller löser samma utmaning. De cirka 70 bidragen, spänner över fysiska gränser, migration och integration, social hälsa, stadsutveckling, matproduktion, vattenhöjning med mera som är viktiga frågor för regionens framtid och utveckling.

- Vi hoppas att tävlingen ska ge kreativa förslag som kan vara realistiska och genomförbara - men även utopiska eller politiska. De kan fungera som kritik av det rådande, som debattinlägg eller som bilder av en bättre värld, säger Gunilla Kronvall, ordförande i Sveriges Arkitekter Skåne.

Tävlingens målgrupp: Verksamma inom gestaltning med intresse för framtidsfrågor och samhällets rumsliga utveckling. Öppen för alla att delta, unga talanger, studenter och erfarna professionella, verksamma i Sverige eller utomlands. Som bakgrund till tävlingen finns Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 - en strategi som Skånes utvecklingsaktörer gemensamt tagit fram.

Utställning av inkomna förslag:

Plats: Form/Design Center 14 maj -12 juni
Pressvisning: 14 maj kl. 13:00- 14:00
Vernissage: 14 maj kl. 14:00 -16:00

Vinnarna av idétävlingen utses på Mötesplats Skåne den 19 augusti, Dockplatsen, Malmö. Representanter från Sveriges Arkitekter Skåne, Region Skåne samt juryns ordförande, Christer Larsson, finns på plats under pressvisning och vernissage.

Juryn:
Christer Larsson, juryns ordförande Arkitekt SAR/MSA, Stadsbyggnadsdirektör Malmö Stad Rahel Belatchew Lerdell  Arkitekt MSA/SAR DESA VD Belatchew Arkitekter, Carola Wingren Landskapsarkitekt LAR/MSA Professor SLU, Gunnar Sandin Docent LTH Arkitektur, Jenny Nordberg Industridesigner MFA, Jenny Nordberg Design Studio, Mikael Stamming utvecklingsdirektör Region Skåne och Gunilla Kronvall Arkitekt RIBA II SAR/MSA Atelier01 arkitektur och ordförande Sveriges Arkitekter Skåne

Kort info om pris:
Totalt står en prissumma på 450 000 svenska kronor till juryns förfogande. Ett förstapris på minst 150 000 kronor ska delas ut, i övrigt disponerar juryn prissumman fritt. Eventuella skatter och avgifter betalas av vinnaren. Prissumman bekostas av Sveriges Arkitekter Skåne och Region Skåne.

För mer information och tävlingsinformation:
Lina Hellström, projektledare, Region Skåne
lina.hellstrom@skane.se
Telefon: 040-6753351

Gunilla Kronvall, Ordförande Sveriges Arkitekter Skåne och tävlingens projektledare
Gunilla.kronvall@icloud.com
Telefon: 0766- 47 77 00

Samtlig tävlingsinformation finns på:
imagineskane2030.se
#imagineskane2030

Mer info:
Gunilla Kronvall, Ordförande, Sveriges Arkitekter Skåne, Telefon: 0766-47 77 00
Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne, Telefon: 0768-89 07 56

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.