Skip to main content

Pressinbjudan: konferens om psykisk ohälsa och för tidig död

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2014 10:00 CET

Personer som lever med psykiska sjukdomar har ofta en sämre fysisk hälsa, ökad sjuklighet och kortare medellivslängd jämfört med den övriga befolkningen. Varför ser det ut så här och vad kan vi göra åt det? Välkommen till konferensen Psykisk ohälsa – för tidig död, 16 januari 13.00–16.45.

Region Skåne, nätverket NSPH Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och kampanjen
(H)järnkoll bjuder in till en konferens om kroppslig hälsa, stigma, psykisk ohälsa och sambandet till för tidig död. Eftermiddagen inleds av Anders Åkesson (MP), regionråd med ansvar för psykiatrin i Region Skåne.
– Nationella siffror pekar entydigt på att personer med psykisk ohälsa får sämre vård och oftare dör i sjukdomar som cancer, diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Det här är helt orimligt.

Under 2014 satsar Region Skåne 5 miljoner kronor extra för att man som drabbad av psykisk sjukdom skall kunna få en hälsoundersökning inom primärvården. Denna satsning tillsammans med speciella läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin är viktiga pusselbitar i att stärka den kroppsliga hälsan.
– Vi vet också att diskriminering och stigma gör att människor kan dra sig för att söka hjälp. Något som är ett vanligt problem vid psykisk ohälsa och som vi måste förändra, säger Anders Åkesson.

Medverkar gör även:

Professor Jan Sundquist, MD, från Centrum för primärvårdsforskning, som kommer att prata om de ökade riskerna att avlida i förtid genom såväl olycksfall som självmord när man lider av psykisk ohälsa.

Attitydambassadörerna Jenny Sjöö och Maria Samuelsson som berättar utifrån egna erfarenheter av bemötande och behandling inom vården när man har flera diagnoser, såväl somatiska som psykiatriska.

Professor Lars Hansson, CEPI, Lunds universitet, lyfter svenska studier om diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Lars Hansson talar också om självstigmatisering och vilka konsekvenser detta kan medföra.

– Vi får även ta del av ett gott exempel. Representanter för Fontänhuset och vårdcentralen Granen berättar om sitt samarbete med att bedriva ett friskvårdsprogram samt de lärdomar och positiva effekter detta har gett.

Tid: 16 januari 2014, klockan 13.00 - 16.45
Plats: Regionhuset i Malmö, Dockplatsen 26, Lokal Styrbord/Babord

För mer information och hjälp med att kontakta föreläsare:
Johanna Schmidt, projektledare, Region Skåne Tel: 0768-87 08 36. Mail: Johanna.Schmidt@skane.se

Jenny Sjöö, kommunikatör, Region Skåne Tel: 0768-87 02 99. Mail: Jenny.Sjoo@skane.se

Politiska kommentarer: Anders Åkesson (MP), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Tel: 0705-17 32 86.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.