Skip to main content

Pressinbjudan: Kulturmöte i vården

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 08:34 CET

Synen på sjukdomar och död är i många kulturer annorlunda än i vår västerländska. Mötet med patienter från hela världen ställer därför krav på kunskap om olika kulturer och förståelse för olika sätt att se på sjukdomar, sjukvård och medicinering. Som en del i Centralsjukhuset Kristianstads arbete med likabehandling kommer medarbetarna den 17 november att få ta del av föreläsningen ”Kulturmöten i vården”.

Skåne är en mångkulturell region. Närmare en femtedel av Skånes invånare är födda utomlands och sammanlagt finns 193 länder representerade i regionen. I och med detta ställs sjukvården inför nya kulturellt betingade utmaningar. Mötet och arbetet med patienter från olika kulturer kräver kunskap om och förståelse för olika sätt att se på sjukdomar, sjukvård och medicinering. En ökad kulturkompetens är därmed en viktig del i arbetet att säkerställa en god kvalitet i vården.

Dagens föreläsare heter Ingela Olsson. Ingela har 25 års erfarenhet av arbete med människor från hela världen. Hon har bland annat arbetat som lärare i svenska för invandrare, arbetskonsulent på Ami samt som chef för Invandrarbyrån i Helsingborg. Utöver sin praktiska erfarenhet har Ingela Olsson bland annat studerat religion, psykologi, etik och antropologi samt skrivit ett flertal böcker i ämnet. Hon är en eftertraktad föreläsare som anlitas både av myndigheter och privata verksamheter. 

Media är välkomna att delta under förläsningen.
Tillfälle till kompletterande frågor och fotografering ges kl.12.15 i en av logerna på Arenan. Kontakta restaurangen för vägledning.

Program

Dag:   Torsdag 17 november
Tid:    Föreläsningen ges förmiddag respektive eftermiddag
          Kl. 08.00-11.00 alt. kl.13.00-16.00
Plats: Kristianstad Arena

Kontakt
Birgitta Larsson Lindelöf, personalstrateg Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 10 30

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument