Skip to main content

Pressinbjudan: Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 08:00 CEST

Finns det läkemedelsrester i det slam som lämnar reningsverket, och kan dessa i så fall tas upp i grödor vid gödsling? Kan det bildas skadliga nedbrytningsprodukter under reningen som i sin tur kan spridas i miljön? I en nyligen avslutad studie vid Lunds universitet undersöks vad som egentligen händer med några av våra vanligaste smärtstillande läkemedel under avloppsreningen.

Efter att vi konsumerat ett läkemedel utsöndras det ur vår kropp och hamnar i avloppsvattnet som slutligen når reningsverket. Detta betyder att de processer som olika läkemedel genomgår i själva reningsverket utgör en nyckelfaktor för i vilken omfattning dessa ämnen når miljön, samt via vilka vägar och i vilken form.

I forskningsprojektet ”Läkemedelsrester i avloppsvatten och slam” har forskare mätt halterna av fyra vanliga läkemedelssubstanser i slam och vatten i de olika reningsstegen. I en parallell studie har de även undersökt upptag av substanserna i vete och sojabönor via gödning.

Resultat från forskningsprojektet kommer att presenteras av Estelle Larsson, doktorand i miljövetenskap på Lunds universitet. Även regionråd Monika Ekström (mp), Region Skåne, kommer att närvara under presskonferensen. 

Projektet finansieras av Region Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne.

Tid: Torsdagen den 18 oktober 2012 kl. 14.00-15.00
Plats: Dockplatsen 26, Malmö, möteslokal Babord (bottenvåning)

Vänligen anmäl ditt deltagande till cecilia.j.lindvall@skane.se, senast den 17 oktober.

Varmt välkommen!


Mer information

Monika Ekström, regionråd, Region Skåne: 044-309 31 21
monika.ekstrom@skane.se

Kristina de Geer, miljöledningsstrateg, Region Skåne: 040-675 31 63
kristina.degeer@skane.se

Jan Åke Jönsson, forskningsledare, professor vid Lunds universitet: 046-222 81 69
jan_ake.jonsson@chem.lu.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument