Skip to main content

Pressinbjudan: Region Skåne kan spara miljontals kronor på läkemedelsgenomgångar

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 15:55 CET

En ny studie visar att läkemedelsgenomgångar kan öka patientsäkerheten och kraftigt sänka Region Skånes kostnader. Modellen medför bättre hälsa för patienterna och sparar tid för läkare och sjuksköterskor. Med anledning av detta bjuds media in till en pressträff fredagen den 2 december.

En forskargrupp med företrädare för Region Skåne, Apoteket AB, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har nyligen genomfört en hälsoekonomisk studie. Den visar att förutom att hälso- och sjukvården kan spara flera tusen kronor för varje patient som läggs in på sjukhus, medför läkemedelsgenomgångar en säkrare vård och bättre hälsa för patienterna.  

Vid pressträffen deltar
Åsa Bondesson, Läkemedelsenheten, Region Skåne
Tommy Eriksson, Apoteket AB och Lunds universitet
Carl Johan Sonesson (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Carina Wutzler (M), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämndens Läkemedelsgrupp

Tid för pressträffen: Fredagen 2 december klockan 10.00
Plats: Regionhuset i Malmö, Dockplatsen 26, konferensrum Ingwi, entréplan

Medtag presslegitimation.

För mer information kontakta:
Magnus Oskarsson, kommunikatör Region Skåne, 040-675 31 74

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.