Skip to main content

Pressinbjudan: Så mår Skånes barn och unga

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 08:00 CEST

35 000 enkäter med frågor om bl.a. skola, fritid, familj, matvanor, hälsa och alkohol distribuerades i mars i år till samtliga skånska elever i årskurs 6, årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2. Nu är resultaten av Folkhälsoenkät barn och Unga i Skåne 2012 sammanställda.

I mars 2012 genomfördes Skånes första Folkhälsoenkät Barn och unga i Skåne 2012. För första gången deltog samtliga 33 skånska kommuner i en och samma undersökning med fokus på folkhälsa. Huvudman för undersökningen är Region Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne.

Under perioden år 2003-2009 har liknande undersökningar genomförts vartannat år i samma skolåldrar. Dessa s.k. drogvaneundersökningar har framförallt innehållit frågor om alkohol, tobak och narkotika. Den nya enkäten bidrar till att ge ett mer heltäckande underlag för Region Skånes och de skånska kommunernas framtida prioriteringar.

Drygt 80 % av de tillfrågade har besvarat enkäten. En del av resultaten kommer att presenteras av Mathias Grahn och Maria Rosvall på Enheten för folkhälsa och social hållbarhet i Region Skåne. Medverkar gör även Birgitta Södertun, ordförande i Region Skånes folkhälsoberedning.

Tid: Onsdagen den 17 oktober 2012 kl. 11.00-12.00
Plats: Dockplatsen 26, Malmö, möteslokal Fryken (bottenplan). Det finns även möjlighet att delta från videorummet, plan 3, Skånehuset, Kristianstad. Anmäl dig i receptionen vid ankomst, och tala om att du ska till videorummet som är bokat i namnet Cecilia Lindvall.

Vänligen anmäl ditt deltagande till cecilia.j.lindvall@skane.se, senast den 16 oktober. Meddela om du deltar i Malmö eller via videolänk från Skånehuset i Kristianstad.

Varmt välkommen!

Birgitta Södertun (kd), ordförande i folkhälsoberedningen, Region Skåne
Telefon: 044-309 33 53

Elisabeth Bengtsson, Folkhälsochef; Region Skåne
Telefon: 040-675 30 68

Mer information om presskonferensen 
Cecilia Lindvall, kommunikatör Enheten för folkhälsa och social hållbarhet, Region Skåne
Telefon: 040-675 32 11

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument