Skip to main content

Pressinbjudan - The Intersection of Money & Meaning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 11:52 CET

När: 21 november, klockan 15.00 - 17.00
Var: Malmö Högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 
Hur: Mötesplats för Social Innovation & Region Skåne arrangerar en eftermiddag kring impact investment och socialt entreprenörskap.

Varför: Good Capital, Toniic och K.L. Felicitas Foundation, alla med bas i USA och aktiva inom fältet impact investment och socialt entreprenörskap, gästar Malmö högskola för att prata om en investeringsform där investeraren proaktivt letar efter investeringar som genererar såväl ekonomisk vinst som att bidra till att sociala och miljömässiga mål uppnås - antingen på hemmaplan eller i en vidare geografisk mening med koppling till samhällsentreprenörskap och social innovation. Även de regionala investerarnätverken Uppstart Malmö och Framtidslyftet kommer att ge sin bild av den svenska marknaden.

Good Capital grundades av Kevin Jones och är ett riskkapitalbolag som investerar i sociala företag. Good Capital har utvecklat Social Enterprise Expansion Fund, en investeringsfond som både stödjer sociala innovationer och företag samtidigt som den förser investerare med en lockande blandning av ekonomisk och social avkastning. Kevin Jones står även bakom Socap, en multi-plattform som ägnar sig åt flödet av kapital riktat mot samhällsnytta, så kallade sociala investeringar. Socap Future kommer arrangeras i Malmö i maj 2012.

Toniic är ett globalt nätverk för social investering, som främjar en global hållbar ekonomi genom att investera i entreprenörer med fokus på att lösa planetens och människans grundläggande behov. Tera Terpstra, Europa VD för Toniic, berättar hur plattformen byggs upp runt om i världen och där finansiella institutioner och filantroper knyts till plattformen för att verkligen ändra investeringsinriktning och på allvar börja ta itu med att lösa utmaningarna vi står inför idag kring fattigdom och klimathot.

Charly Kleissner från tidigare Xigi och grundare av Toniic, berättar om hur han och hans fru Lisa tog steget från "traditionellt företagande" till att dedikerat driva utvecklingen mot hållbara investeringar. Charly har en bakgrund i Silicon Valleys IT-bolag och Lisa är utbildad arkitekt i grunden. I slutet av 90-talet investerade de i ett antal IT-bolag som det gick väldigt bra för och som skapade grunden för paret att bygga Toniic och KL Felicitas Foundation, en stiftelse som stödjer sociala entreprenörer.

Läs mer om sociala innovationer och samhällsentreprenörskap
Klicka här för att anmäla dig

Välkommen!

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.