Skip to main content

Pressinformation från Fastighets- och servicenämnden - Sjukhusområdet i Lund blir cykelvänligare

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 14:51 CET

Fastighets- och servicenämnden i Region Skåne fattade idag beslut om att placera ut ett stort antal cykelställ på Sjukhusområdet i Lund i anslutning till Blockets huvudentré. Det rör sig om sammanlagt 332 ställ med eller utan skärmtak samt låsbara och inhägnade cykelparkeringar.

Fastighets- och servicenämndens ordförande, Monica Ekström säger att man på detta sätt vill göra det tryggare för personal och besökande att ta med sig cykel till området.

– Jag både tror och hoppas att detta bidrar till att fler tar cykeln till och från jobbet i fortsättningen istället för att välja bil. Jag tror också att det är en framgångsfaktor att många av dessa ställ blir låsbara, så att det blir svårare för eventuella tjuvar att stjäla cyklarna, säger Monica Ekström.

De cykelfrämjande åtgärderna ingår som en del i Region Skånes miljöarbete att göra Skåne fossilbränslefritt fram till 2020.

För mer information:
Monica Ekström, (MP) regionråd och ordförande Fastighets- och servicenämnden.

Telefon 044-309 31 21

Länk till dagordningen för Fastighets- och servicenämndens sammanträde med tillhörande handlingar:
www.skane.se/FSN131218

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.