Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 14:53 CEST

Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne.
HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Nyheter i korthet:

Utredning av ambulanssjukvården

En utredning tillsätts för att analysera insatstiderna för ambulansverksamhet i offentlig regi. Den skånska ambulanssjukvården, i såväl offentlig som privat regi, ska även utvärderas och jämföras utifrån frågor som tillgänglighet, medicinsk kvalitet, arbetsförhållanden, resurseffektivitet och samverkan med övrig vård.

Ärende 8

För ytterligare information och kommentarer:

För kommentarer kontakta ordförande Anna-Lena Hogerud (S), 044-309 32 60.

För mer information kontakta hälso- och sjukvårdsnämndens sekreterare Ingvar Thell, 044-309 31 39.

Mer information om de olika ärendena finns även på Skane.se under rubriken:
Politik och organisation > Politik och påverkan > Politiska organ > Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.