Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 17:17 CET

Nyheter i korthet:


Beslut om budget och tillgänglighetspaket

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om internbudget för 2016 och ett tillgänglighetspaket som har ska minska väntetiderna i vården. Se separat inbjudan till pressträff i Malmö den 3 december där Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden presenterar innehållet i ärendena.

Ärende 5 och 12

Uppdragen för hälso- och sjukvården fastställda

Region Skånes uppdrag för hälso-och sjukvård 2016 är ett strategiskt dokument som beskriver omfattning, inriktning och ambitionsnivåer för hälso- och sjukvården och tandvården i Skåne.

Prioriterade områden under denna 2016 är cancer, kvinno- och förlossningsvård, akutsjukvård, psykisk ohälsa samt äldres hälsa. Vård i hemmet ska erbjudas i ökad omfattning i samverkan med kommunerna.

Ärende 6

Akutteam för flyktingar

Tillströmningen av flyktingar till Sverige fortsätter. Majoriteten av människor på flykt anländer via Malmö. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att finansiera och ge uppdrag till Skånes universitetssjukvård att fortsatt bemanna ett triageteam med primärvårdskompetens som kan stödja flyktingarna i direkt eller nära anslutning till ankomsten till Malmö utifrån de behov som finns.

Ärende 31

Handlingsplan för jämlik vård

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde idag Region Skånes strategi för jämlik vård 2016-2018. Hälso- och sjukvården är en viktig aktör som kan motverka skillnader i hälsa, bland annat genom en jämlik vård och ett hälsoinriktat arbete. I vården finns flera goda initiativ och satsningar som bidrar till en mer jämlik vård och strategin ska ge en ökad bredd och ett ramverk för jämlikhetsarbetet. För att få ett brett genomslag inom all vårdverksamhet ska ett jämlikhetsperspektiv inkluderas i befintliga system för styrning - och uppföljning.

Ärende 38

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.