Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-26

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 12:42 CEST

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 september. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne.
HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige. 

Kulturens positiva hälsoeffekter ska tas till vara i vården 

Kulturupplevelser kan förkorta vårdtider, vara en resurs i rehabiliteringsarbete och minska behovet av mediciner. Forskning visar också att kultur kan förebygga ohälsa genom att ge människor en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. 

Såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som kulturnämnden har därför fattat beslut om ”Strategi för kultur och hälsa”. Strategin syftar till att stärka samverkan mellan de aktuella nämnderna och i förlängningen bli bättre på att ta tillvara på kulturens positiva hälsoeffekter.  

Strategin kommer att ligga till grund för den mer detaljerade handlingsplanen som ska vara klar våren 2015. 
Ärende 5

Extra vaccination vid utlandsresa

Barn mellan 6 och 12 månader som ska resa utomlands kommer av sin barnavårdscentral erbjudas en extra kostnadsfri vaccinationsspruta mot mässling, polio och röda hund (MPR). Risken för ovaccinerade barn att smittas av främst mässlingen är nämligen påtaglig vid resa utomlands, även inom Europa. 

Barn som inte ska resa utomlands får sin första ordinarie spruta vid 18 månaders ålder. Barn mellan 12 och 18 månader som ska resa utomlands får sin första spruta före resan, men behöver ingen extra dos. 
Ärende 7

Fler mottagningar för ögonsjukvård 

Tre nya mottagningar för operation av grå starr och en mottagning för annan ögonsjukvård har godkänts av Region Skåne och kommer att öppna under hösten. Mottagningarna ligger i Helsingborg, Kristianstad, Malmö och i Ängelholm. 

Det är Aleris AB som kommer att driva samtliga mottagningar. 
Ärende 15 och 16

För kommentarer kontakta 1:e vice ordförande Anders Åkesson (mp) 0705-17 32 86

För mer information kontakta hälso- och sjukvårdsnämndens sekreterare Ingvar Thell 044-309 31 39 
Mer information om de olika ärendena finns även på Skane.se under rubriken Politik och organisation > Politik och påverkan > Politiska organ > Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.