Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden 23 november

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 15:40 CET

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 november 2016. På Region Skånes webbplats Skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.

Internbudget och hälso- och sjukvårdsuppdrag 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om sin internbudget för 2017 och Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvården.

För att stödja en utveckling av vården för de mest sjuka avsätter hälso- och sjukvårdsnämnden 30 miljoner kronor i budgeten för att öka samverkan inom hemsjukvården. En förändring inför 2017 är att stödet från sjukhusläkarna ska öka för att undvika att våra mest sjuka patienter läggs in på sjukhus i onödan.

– Avtalet är till för att skapa en mer sammanhållen hemsjukvård där det ges bättre möjligheter för att utveckla vården i hemmet för de mest sjuka. Förändringen innebär att fler samordnade individuella planer ska upprättas och att patientens behov står i fokus, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Prioriterade områden under 2017 är primärvården, en tillgänglig och effektiv akutsjukvård, högkvalitativ cancervård i hela Skåne, bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa samt psykisk hälsa.

– Trots att den skånska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar stakar vi med denna budget ut riktningen för framtiden. Vi gör förstärkningar på de områden som står närmast patienterna. Därför får primärvården förstärkningar både när det gäller direkta ersättningar och för att förbättra tillgängligheten genom e-hälsa. Det finns även en satsning på de mest sköra äldre som jag är mycket nöjd med, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärende 6 och 7.

För mer information:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86.

Fredrik Johansson, sekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden, 044-309 31 13.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.