Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden 3 februari

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 14:35 CET

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 3 februari 2017. På Region Skånes webbplats Skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.

Handlingsplan för jämlik demensvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 6 miljoner kronor till Kunskapscentrum demens, för att genomföra en handlingsplan för jämlik demensvård. Satsningen ska se till så att demenssjuka tidigt får rätt diagnos och behandling och kan bo kvar hemma med bevarad god livskvalitet.

– Demenssjukdomen orsakar lidande för drabbade, men också för familj och vänner. Tidig diagnos är nyckeln till rätt behandling. För att Skåne ska vara ett fortsatt föredöme och hjälpa fler i ett tidigare skede är det viktigt att vården har rätt verktyg och en tydlig handlingsplan att följa, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är bra att tonvikten i handlingsplanen ligger på tidig upptäckt och åtgärd av demens. Det är viktigt för den drabbade, men också för nära och kära eftersom demenssjukdom är tung att bära för de som är nära anhöriga, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärende 7.

Fortsatta överenskommelser med idéburna organisationer

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att teckna fortsatta överenskommelser med organisationer inom den idéburna sektorn, genom så kallat idéburet offentligt partnerskap. Målet är att stärka de idéburna organisationerna som opinionsbildare och att ge dem möjlighet att vara viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen.

Överenskommelserna tecknas med Skånes Stadsmission, RFSL och RFSU:s sexualterapeutiska mottagningar, Fontänhusen i Malmö, Helsingborg, Lund och Båstad samt Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade. Överenskommelserna tar vid 1 januari 2018 när de nuvarande tar slut och sträcker sig över tre år med möjlighet till två års förlängning.

– De idéburna organisationerna bedriver ett mycket värdefullt arbete. Tack vare dem kan vi nå ut till fler medborgare och ge dem råd, stöd och vård i ett tidigare skede. På så vis bidrar våra samarbeten till en mer jämlik hälso- och sjukvård, säger Anna-Lena Hogerud.

– Detta är organisationer som gör ett viktigt arbete i den skånska välfärden. De har alla sitt eget oberoende och unika sätt att arbeta på och det skapar ett mervärde som den offentliga sektorn ibland inte kan nå. Genom att utveckla fler partnerskap mellan den offentliga sektorn och den ideella så hoppas jag att vi hittar våra självklara roller som kompletterar varandra för invånarnas bästa, säger Anders Åkesson.

Ärende 6.

För mer information:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86.

Fredrik Johansson, sekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden, 044-309 31 13.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.