Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden 30 september

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 10:00 CEST

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 september 2016. På Region Skånes webbplats Skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.

Flytt av operationer ska korta köer

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att flytta operationer inom gynekologi till Ängelholms sjukhus, Centralsjukhuset Kristianstad och Lasarettet i Ystad, och operationer i tunntarm och tjocktarm till Lasarettet i Ystad. Operationerna utförs idag på Skånes universitetssjukhus, som istället bland annat kommer att kunna behandla fler med bäckenbottendysfunktion, endometrios och analcancer.

Arbetsuppgiftsomflyttningarna är en del av tillgänglighetssatsningen som ska korta köerna i den skånska vården.

– Nu stärker vi vården på sjukhusen i Ystad, Kristianstad och Ängelholm. Som en del av tillgänglighetspaketet kommer de nu att ta över operationer inom några områden från Skånes universitetssjukhus. Det minskar väntetiderna för patienterna samtidigt som det avlastar SUS och möjliggör för dem att ta emot fler nationella uppdrag inom bland annat cancersjukvård, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

(Ärende 12)

Förutsättningar för sprututbyte i sydöstra Skåne

Region Skåne har utrett förutsättningarna för en mottagning för sprututbyte i sydöstra Skåne. Sprututbyte och vaccination mot hepatit ger en tydlig minskning av smittspridning bland de missbrukare som injicerar narkotika. Mottagningar för sprututbyte finns redan i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

Utredningen visar att det är osäkert om det finns ett tillräckligt stort underlag för en mottagning i sydöstra Skåne, samtidigt som det saknas en nödvändig infektionsklinik i området. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att undersöka frågan vidare med Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och kommunerna i sydöstra Skåne.

– Det finns både kunskap och evidens som visar att sprututbytesverksamhet är effektivt såväl för att bekämpa sjukdomar som för att minska drogberoende på sikt. Tillgång till sprututbyten bör vara tillgängligt där det finns behov, vilket även regeringen nyligen har uppmärksammat i en lagrådsremiss. Förhoppningen är det framöver kan etableras en filial till infektionskliniken i Kristianstad i sydöstra Skåne, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

(Ärende 16)

För mer information:

Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 044-309 32 60.

Anders Åkesson (MP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-17 32 86.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.