Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 11:33 CEST

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Nyheter i korthet:

Pilotprojekt för att förebygga stroke vid förmaksflimmer
För att förhindra stroke bland patienter med förmaksflimmer beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att satsa 1, 25 miljoner kronor på ett pilotprojekt under 2013-2014. Syftet är att öka andelen patienter med förmaksflimmer som får adekvat läkemedelsbehandling för att förhindra stroke; att öka kunskapen i primärvården om denna behandling och att utveckla kvalitetsindikatorer.
Ärende 8

Förnyat avtal med SLU Alnarp om naturunderstödd rehabilitering efter stroke
Projektet Naturunderstödd rehabilitering för patienter med kognitiva störningar efter stroke får sex miljoner kronor för ytterligare ett års verksamhet. Projektet, som bedriver utvecklings-, behandlings- och rehabiliteringsarbete, har främst riktat sig till patienter som har kvarstående kognitiva störningar cirka tre månader efter stroke. Exempel på kognitiva störningar är koncentrationsproblem, svårigheter med minnet eller läsförståelsen. Under det kommande året kommer patientgruppen att kunna breddas något.
Ärende 9

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa
Region Skåne arbetar aktivt med frågan hur kultur på olika sätt kan verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Eftersom området är komplext och har många olika inriktningar beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att det ska tas fram en strategi för det långsiktiga arbetet med kultur och hälsa. Strategin ska vara klar senast juni 2014.
Ärende 12

Mer information

För kommentarer kontakta ordförande Carl Johan Sonesson (m), 0705-08 32 33 eller 1:e vice ordförande Anders Åkesson (mp) 0705-17 32 86

För mer information kontakta HSN:s sekreterare Ingvar Thell 044-309 31 39

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument