Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktige

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 19:54 CET

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2013. För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/RF130226

Nyheter i korthet:

Debatt om ”Inriktningen för hälso- och sjukvården i Region Skåne”

Årets första fullmäktigemöte startade med en särskild debatt om ”Inriktningen för hälso- och sjukvården i Region Skåne”. En representant från varje parti debatterade intensivt och åsikterna om läget i den skånska vården och hur den ska se ut i framtiden var delade.

Majoriteten framhöll att mycket har blivit bättre i den skånska sjukvården och att den styrande femklövern ville fortsätta sätta patienten i centrum genom att bland annat utveckla primärvården. Köerna har blivit kortare och tillgängligheten bättre. Samtidigt måste man lyfta blicken och fokusera på vad man vill med vården i framtiden och inte bara måla med den svarta penseln som oppositionen gör.

Oppositionen hade en annan bild av läget och framhöll att sjukvården var i ständig kris och framtiden såg allt annat än ljus ut, de enda som förnekar detta är de partier som styr Region Skåne. Oppositionen ansåg också att sjukvården lider av resursbrist och därför behövs en kriskommission.

Förbättrad tillgänglighet mellan Kristianstad och Hässleholm
Region Skåne ska påverka staten för en utbyggnad av järnvägen Kristianstad-Hässleholm och kan eventuellt bidra till utbyggnaden eller förskottera medel. Även ombyggnad av väg 21 på sträckan Vanneberga-Önnestad ingår och genom att förskottera medel tidigareläggs utbyggnaden med 3 år.

Pris och villkor för Sommarkortet (JoJo sommar) 2013-2014
Regionfullmäktige beslutade att JoJo sommar ska kosta 575 kronor vid köp från webben och 595 kronor när det köps över disk. Två kort ger 5 personer (varav två vuxna) möjlighet att resa tillsammans. Dessutom rabatteras cykelbiljett med halva priset under sommarperioden.

Utvecklad medborgardialog
Beredningarna för medborgardialog har flera förslag för att utveckla medborgardialogen. Ett förslag är en chatt i samband med regionfullmäktigen och regionfullmäktige beslöt att det ska bedömas  vid varje tillfälle om en chatt är lämplig och den bedömningen ska utgå från medborgarens perspektiv.

Information om Lagen om nationella rättigheter
Ledamöterna fick även information om ”Lagen om nationella rättigheter” av Katarina Popovic från Länsstyrelsen i Stockholm. Informationsstunden hade initierats av Region Skånes integrationsråd.


Hela dagordningen bifogas som fil.

Mer information
Jimmy Gottfridsson, pressekreterare, 044-309 32 18 alternativt  jimmy.gottfridsson@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument