Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktiges möte 29 november 2016

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 18:54 CET

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 29 november 2016. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Beslut i korthet:

Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken

En ny prismodell i kollektivtrafiken ska underlätta och förenkla för kunden. Modellen bygger på den teknikutveckling som sker - nya betalsystem i kollektivtrafiken. Personliga zoner ersätter dagens linjebaserade zonsystem och grunden är att resans pris ska vara oberoende var man än reser i Skåne. Samtidigt justeras prissättningen i nuvarande betalsystem Jojo och enkelpris för att harmonisera med den nya prismodellen. (Ärende 4)

Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

Miljöprogram för Region Skåne 2017-2020 tar sikte på ett fortsatt effektivt och kraftfullt miljöarbete, minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, hållbar resursanvändning och en fossilbränslefri och klimatanpassad verksamhet. Miljöprogrammet ska bidra till att nå Region Skånes vision Livskvalitet i världsklass. (Ärende 7)

Översyn av ambulanssjukvård och prehospitala resurser i Region Skåne

Den prehospitala vården är en viktig del av sjukvårdssystemet som har stor betydelse för befolkningens trygghet och för vårdens akutprocesser och hur hela vårdorganisationen används. För att ge underlag till beslut om mål och strategier för den prehospitala vården och om framtida lösningar för organisering, drift och dimensionering av Region Skånes prehospitala insatser inklusive ambulanssjukvård, har en översyn av dessa verksamheter genomförts. (Ärende 8)

Utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård med återrapportering av projekt vid sjukhusområdet i Helsingborg

Regionfullmäktige beslutade om  ny inriktning för utvecklingen av sjukhusområdet i Helsingborg utifrån förslag och med en beräknad investeringsnivå om 6,1 miljarder och med en ny tidplan som sträcker sig till 2025. (Ärende 9)

Hela dagordningen bifogas som PDF

För mer information: Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.