Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktiges möte den 17 juni 2013

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 19:43 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid
regionfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013. För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/RF130617

Nyheter i korthet:

Särskild debatt
Med en representant från varje parti inledde regionfullmäktige sitt sammanträde med en särskild debatt om transport och infrastruktur. Framtidens utmaningar vad gäller biltrafik, godstransporter, kollektivtrafik och infrastruktursatsningar var ämnen som lyftes upp. Partierna var överens om att det kommer att behövas gemensamma krafttag i den fortsatta diskussionen med de statliga myndigheter som hanterar trafikfrågor för att Skåne ska kunna möta de behov som finns i form av t.ex. fler vägar och tågspår. Flera talare lyfte även upp de positiva fördelarna med cykel som transportmedel både i ett folkhälso- och miljöperspektiv. (Ärende 4)

Nya vårdval
Regionfullmäktige har beslutat att införa fyra nya vårdval enligt lagen om fri valfrihet. Det gäller vårdval för psykoterapi, ögonsjukdomar (utöver grå starr), hudvård och läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende. Under hösten ska ackrediteringsvillkor och ersättningsmodell att tas fram. (Ärende 13-16)

Folktandvården Skåne AB bildas
Från och med 1 januari 2014 kommer Folktandvården Skåne att drivas som ett helägt aktiebolag. Som eget bolag kommer Folktandvården Skåne att ha fortsatt fokus på förebyggande tandvård för att förbättra munhälsan för alla invånare i Skåne. Bolaget kommer precis som nu att bedriva allmäntandvård och specialisttandvård. Tanken med bolagisering är att både tillgänglighet och kvalitet ska bli bättre för skåningarna. (Ärende 8)

 

Hela dagordningen (inkl reservationer och protokollsanteckningar) bifogas som pdf.

Mer information:

Region Skånes Pressjour 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument