Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 1 november

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 17:43 CET

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid
regionfullmäktiges sammanträde den 1 november 2011 För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/RF111101

Nyheter i korthet:

I debatten om delårsrapporten för januari till augusti pekade regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) på att delårsresultatet är 24 miljoner kr bättre än det budgeterade resultatet för perioden. Bland annat har sjukvårdsproduktionen ökat likaså antalet resor inom kollektivtrafiken. Företrädare för oppositionen tog upp den ansträngda situationen inom sjukvården. Majoriteten och oppositionen debatterade också vårdköer och patientsäkerhet. (ärende 4)


Efter en intensiv trafikdebatt beslutade regionfullmäktige att låna ut 822 miljoner kr till staten (enligt 2008 års prisnivå) för en upprustning av E22:an. Genom en sådan förskottering hoppas Region Skåne att projektet kan tidigareläggas så att bygget startar redan 2013. Utbyggnaden av E22:an som omfattar 21 km motorväg mellan Linderöd och Vä beräknas pågå i tre år. Under tiden ska det ske en utveckling av kollektivtrafiken i stråket Kristianstad-Vä-Tollarp-Linderöd-Hörby. (ärende 5)


Med anledning av att Sverige från och med idag delas in i fyra elområden så valde Region Skåne att göra en markering då detta kommer att medföra extra kostnader för elkunder i Skåne. Ett enigt regionfullmäktige uttalade orimligheten med att de skånska elkunderna får bära kostnader genom en högre taxa än konsumenter i övriga landet. (ärende 19)

Mer information:

Presschef Lina Miller, 044-309 31 17, 0768-87 08 45 eller via e-post: lina.miller@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument