Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 23 sep 2014

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 14:46 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 23 september 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid mötet.

Nyheter i korthet:

· Beslut har tagits om att uppdatera överenskommelsen mellan Region Skåne och nätverket den idéburna sektorn i Skåne som inleddes år 2010. Nätverket har bland annat varit med och arbetat med Region Skånes regionala utvecklingsstrategi. Överenskommelsen har som mål att skapa ett långsiktigt hållbart och öppet Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar - alla är fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar. Den nya överenskommelsen kommer att följas upp kontinuerligt och extern utvärdering ska ske vart fjärde år.

·  Regionfullmäktiges ordförande Annika Annerby Jansson (M) tackade fullmäktigeledamöterna för deras förtjänstfulla insats under den gångna mandatperioden. Dagens sammanträde var det sista i mandatperioden. Vid nästa regionfullmäktigemöte den 3 november intar 149 nyvalda ledamöter platserna.

För ytterligare information kontakta:

Region Skånes presstjänst, 044-309 39 77


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument