Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 24-25 oktober 2016

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 17:26 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 24-25 oktober 2016. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Beslut i korthet:

Budget och skattesats för 2017 fastställd
Regionfullmäktige beslutade om verksamhetsplan och budget för 2017 med plan för 2018-2019. Bland de satsningar som är planerade att genomföras finns en fortsatt prioritering av tillgängligheten i vården, stora satsningar inom e-hälsa och m-hälsa, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården, samt satsningar för att öka resandet med Skånetrafiken. Det regionala utvecklingsarbetet ska fortsätta med fokus på skånsk tillväxt och fler människor i arbete. Regionfullmäktige beslutade även om en oförändrad skattesats på 10,69 för 2017.

Ny ordförande vald
Anders Karlsson (S) valdes till ny ordförande för regionfullmäktige.

Förändrat reglemente för nämnder och styrelser
Regionfullmäktige beslutade om förändringar i reglementet för nämnder och styrelser. Målet med förändringen är att säkerhetsställa den politiska styrningen och klargöra ansvarsfördelningen mellan sjukvårdsnämnderna.

Dessutom avhandlades ett flertal frågor och några interpellationer.

Hela dagordningen återfinns på www.skane.se

För mer information:
Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.