Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 28-29 november 2011

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 19:17 CET

Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2011 För mer information om olika ärenden besök www.skane.se/RF111128_29

Nyheter i korthet:

 

Majoritetens budget för 2012 gick igenom

Efter en lång och intensiv debatt fastställde regionfullmäktige majoritetens budgetförslag för 2012. Skattesatsen förblir också oförändrad. Beslutet togs efter en omröstning med siffrorna 82 ja, 53 nej och 14 avstod. Skattesatsen på 10,39 kr ändras inte.

Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) poängterade att 2012 års budget är en stram budget som tydligt präglas av det ekonomiska läget i vår omvärld. Sparbeting inom sjukvården går inte att undvika men trappan ska städas uppifrån och ner, dvs det ska sparas även inom den centrala administrationen. Satsningar görs däremot på bl.a. utveckling av hälsovalet, psykiatrin, vård i livets slutskede, miljöstrategiska frågor samt kollektivtrafiken.

Oppositionspartierna socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslog skattehöjningar på 60 respektive 70 öre för att på så sätt undvika besparingar i sjukvården. Sverigedemokraterna yrkade inte på någon skattehöjning utan föreslog effektiviseringar och omfördelning av resurserna för att få mer pengar till sjukvården.

 

Nya patientavgifter

Från och med årsskiftet kommer patientavgifterna i Region Skåne att höjas.

  • Besök i Primärvåden ska vara gratis för alla upp till 18 år.
  • Avgiften för vuxna höjs till 160 kr på den vårdenhet man tillhör och till 220 kr om man söker vård på en annan vårdenhet.
  • Patientavgiften på akutintag på sjukhus höjs till 350 kr.
  • Första besöket (23-åringar) till gynekologisk cellprovstagning är gratis.

  

Regionbildning

Regionfullmäktige godkänner och ställer sig bakom avsiktsförklaringen om en ny regionbildning i södra Sverige senast 2019. Samtidigt får regionstyrelsen i uppdrag att under våren 2012 redovisa hur processen och tidplanen för det fortsatta arbetet kommer att se ut. Likaså ska en utredning göras för att bedöma för- och nackdelar med ett samgående för bl.a. demokrati- och styrningsfrågor, sjukvården, kollektivtrafiken och de regionala utvecklingsfrågorna. För Region Skånes del kommer också en konsekvensanalys att göras för alternativet att inte alls gå samman med något annat landsting.

 

Mer information:

Presschef Lina Miller, 044-309 31 17, 0768-87 08 45 eller via e-post: lina.miller@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument