Skip to main content

Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde i Region Skåne 2012-10-30

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 19:49 CET

Nyheter i korthet från regionfullmäktiges sammanträde i Region Skåne 2012-10-30. Hela dagordningen inkl frågor och interpellationer bifogas som separat fil.

 

Arbetsmarknadsdebatt
Under förmiddagen höll regionfullmäktige en särskild debatt om arbetsmarknadsläget i Skåne. Efter en särskild debattordning lyfte talespersoner från respektive parti fram sin syn på frågan. Alla partier var eniga om att konjunktursvängningarna både internationellt och nationellt satt tydliga spår på arbetsmarknaden i Skåne.

Majoriteten underströk vikten av att inte stänga ute folk på arbetsmarknaden och folkpartiet öppnade samtidigt dörren för att få in fler ungdomar t.ex. via särskilda ungdomsavtal och centerpartiet ville fortsätta med studentmedarbetare. Moderaterna talade om vikten av att samarbeta med kommuner och näringsliv; kristdemokraterna debatterade behovet av långsiktiga lösningar vilket också miljöpartiet var gjorde då potentialen med grön omställning lyftes fram som en viktig framtidsfaktor.

Oppositionen lyfte fram alla människors rätt till arbete och rätt att känna sig behövda. Socialdemokraterna och vänsterpartiet ville se fler jobb inom våra egna verksamheter och efterlyste ett regionalt arbetsmarknadsråd alternativt en jobbkommission. Sverigedemokraterna belyste hur det allvarliga ekonomiska läget påverkat arbetsmarknad, sysselsättning och bostadsmarknad.

Handikapparkering
Regionfullmäktige beslutade att införa gratis handikapparkering inom Region Skånes sjukhusområden. (Ärende 17)

Resegaranti
Från och med 9 december 2012 införs samma resegaranti för pendlarna över Öresund som för övriga tågresenärer i Skåne och Sydlänen. (Ärende 8)

Delårsrapport
Regionfullmäktige antog Region Skånes andra delårsrapport för 2012. Delårsrapporten visar på -235 miljoner kronor i budgetunderskott, vilket är 100 miljoner kronor bättre än vid prognosen i juni. (Ärende 5)

Region Skåne tar över Teknopol
Region Skåne, som sedan tidigare är delägare i Teknopol, övertar alla aktier i bolaget och blir ensam ägare. Genom övertagandet stärks Region Skånes roll i att stärka det skånska innovationssystemet. (Ärende 14)

 

Mer information
Lina Miller, presschef, 044-309 31 17 ( lina.miller@skane.se )

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument