Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsen 10 november 2016

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 14:59 CET

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 10 november 2016. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.


Beslut i korthet:

Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken

Personliga zoner ersätter dagens linjebaserade zonsystem och med grunden att gå mot att resans pris ska vara oberoende än var man reser i Skåne. Prissättningen i nuvarande betalsystem Jojo och enkelpris justeras för att harmonisera med den nya prismodellen (ärende 5).

Uppdatering av Region Skånes miljöprogram
Region Skåne har en strategisk roll i arbetet för en bättre miljö i hela Skåne. Region Skåne kan genom sin omfattande verksamhet och många medarbetare påverka miljöarbetet – både inom organisationen, genom krav på finansierade och upphandlade aktörer, samt genom regionalt utvecklingsarbete (ärende 11).

Hela dagordningen bifogas som pdf.


Mer information:

Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.