Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsen 13 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 15:42 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 13 oktober 2016. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.


Några av besluten i korthet:

Fastställande av skattesats för 2017
Regionstyrelsen föreslår oförändrad skattesats för 2017. Det innebär att skattesatsen för år 2017 blir 10,69. (Ärende 12)


Budget och verksamhetsplan för 2017

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige verksamhetsplan och budget 2017 med plan för åren 2018 och 2019. Plan och budget innehåller en målkarta med övergripande mål för verksamheten, ekonomiska förutsättningar samt förslag till regionbidrag för planperioden. (Ärende 13)


Beredning för e-hälsa skapas
En tillfällig beredning med ansvar för e-hälsofrågor inrättas under regionstyrelsen för att ur ett medborgarperspektiv leda arbetet med e-hälsofrågor inom Region Skåne. I arbetet ska delar av Förenklingskommissionens arbete användas. Beredningen skall arbeta från 1 januari 2017 till 31 oktober 2018. (Ärende 16)

Hela dagordningen bifogas som pdf-fil

Mer information:
Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.