Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsen 31 augusti 2017

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 17:10 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2017. 
På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.

Beslut i korthet:

Regionstyrelsen godkänner investeringar på totalt 1,64 miljarder kronor för en ny tågtyp, på sträckan Köpenhamn-Malmö-Lund-Helsingborg. Planerad trafikstart är i december 2019. Meningen är att resenärerna ska märka en markant skillnad mot dagens Öresundståg och Pågatåg. Med hänsyn till behovet längs Västkustbanan läggs det nya systemet med prioritet, som en halvtimmestrafik i sträckningen Helsingborg-Österport. Det nya systemet ersätter Öresundstågens insatsturer, som är möjliga att köra med trippelkopplade tåg. För att det nya systemet verkligen ska utgöra ett tillskott av kapacitet, är det en förutsättning för affären att tåglösningen kan erbjuda minst 800 till 900 sittplatser. (Ärende 11)

Regionstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att ta beslut om en ram för investering i sammanhållet digitalt vårdinformationssystem med upp till 1,3 miljarder kronor. Upphandlingen av ett sammanhållet digitalt vårdinformationssystem påbörjades i december 2016 och använder sig av upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog. Upphandlingen engagerar cirka 300 medarbetare i klinisk verksamhet och stödverksamhet. Ett stort antal dialogmöten har genomförts med aktuella leverantörer för att säkerställa att leverantörerna till fullo förstått Region Skånes behov. (Ärende 20)

Den ekonomiska situationen lyftes och beslut fattades att regionfullmäktige ska få information vilka åtgärder som har vidtagits, och avser vidtas, för att få en budget i balans på kommande möte. Alla nämnder uppmanas att fatta beslut om kostnadsreducerande åtgärder, att göra en översyn och värdera redan fattade beslut som är kostnadsdrivande samt att verksamheter med underskott ska genomlysas och erforderliga åtgärder vidtas. Ärende (24)

Mer information:
Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.