Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsen den 12 maj 2016

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 15:48 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 12 maj 2016. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.

Ekonomiskt läge och åtgärder
Den höga kostnadsutvecklingen från 2015 har fortsatt under årets första månader. Av den totala kostnadsökningen står personalkostnaden för den största andelen. Regionstyrelsen godkände delrapporten om ekonomiskt läge samt uppföljningsrapporterna över de effektiviseringsåtgärder som beslutades av regionstyrelsen i fjol. (ärende 19)

Strategi för e-hälsa
Regionstyrelsen har antagit en särskild strategi för att utveckla e-hälsa för åren 2016-2020. Utifrån strategin ska en konkret handlingsplan tas fram för hur nya, tekniska lösningar ska kunna utvecklas, implementeras och användas inom hälso- och sjukvården. Visionen är att med hjälp av en strategi för e-hälsa kunna förbättra kvaliteten, patientsäkerheten och tillgängligheten. (ärende 20)

Järnvägsspår Flackarp-Arlöv
Region Skåne har sedan tidigare beslutat att delfinansiera utbyggnaden av järnvägsspåren mellan Flackarp och Arlöv med 125 miljoner kr. Då vissa förtydliganden nu gjorts i ett kompletterande avtal vad gäller bland annat ansvarsförhållanden och genomförande, föreslår regionstyrelsen att även regionfullmäktige godkänner dessa ändringar. De nya avtalen innebär inga nya åtaganden för Region Skåne. Byggstart är planerat 2017. (ärende 5-6)


Hela dagordningen bifogas som pdf.

Mer information:
Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument