Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens möte den 15 oktober 2012

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 15:42 CEST

Nyheter i korthet från regionstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2012.

  • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige inför gratis handikapparkering inom Region Skånes sjukhusområden. (Ärende 5.11)

  • Region Skåne kommer att teckna ett samarbetsavtal med kinesiska storstadsregionen Tianjian inom life sciene-området. Det innebär samarbete om forskning, utveckling och kommersialisering. (Ärende 6.6)

  • Region Skånes andra delårsrapport 2012 visar på -235 miljoner kronor i budgetunderskott. Det är 100 miljoner kronor bättre än vid prognosen i juni. Dessutom står det klart att för femte året i rad ökar sjukvårdsproduktionen och produktiviteten förbättras. Under fem av årets första åtta månader har Region Skåne klarat kraven om att ge väntande patienter vård inom 60 dagar för att på så sätt kunna få ta del av den statliga kömiljarden. Runt 97 miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under årets första åtta månader, vilket är en ökning med 5,4 procent jämfört med samma period 2011. (Ärende 6.11 och 6.12)

  • Från och med 9 december 2012 införs resegaranti för alla resor i Skåne och över Öresund. Beslutet innebär att den särskilda resegarantin som finns för pendlare över Öresund ersätts med samma resegaranti som redan gäller för övriga resenärer i Skåne och Sydlänen.  (Ärende 6.16)

Hela dagordningen bifogas som pdf. 

Handlingarna till ärendena som behandlades på sammanträdet finns på Region Skånes webbplats http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionstyrelsen/Foredragningslista/Regionstyrelsen-dagordning-2012-10-15/  

 Mer information:

Lina Miller, presschef, 044-309 31 17 alternativt Pressjouren 044-309 39 77

 

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument