Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde 1 juni

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 16:39 CEST

Vid sammanträdet beslutade regionstyrelsen att utvärdera organisationen för Hälsovalet (vårdcentraler, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar) som drivs i egen regi.

Utvärderingen som ska utföras av extern part ska även ge förslag till lämpliga förbättringar.

Regionstyrelsen beslutade att regiondirektören får i uppdrag att, med utgångspunkt i det arbete som sker inom Hälsoval 2.0 beträffande ersättningsmodell samt utredningen avseende sjukvårdens ersättning, återkomma till regionstyrelsen med en återrapportering under hösten 2017.

Regionstyrelsen beslutade också att det är av stor vikt att organisationen för Hälsovalet i egen regi kvarstår i sin helhet i nuvarande organisation tills dess resultat av utvärderingen är återrapporterat till regionstyrelsen.

Omskärelse på icke-medicinsk grund

Regionstyrelse beslutade att upphandla vårdtjänster för omskärelser på icke-medicinsk grund enligt två avgiftsnivåer: en nivå för ingreppet i lokalbedövning, och en nivå för ingreppet under narkos, beroende på barnets ålder och vikt. Avgifterna ska vara osubventionerade.

Förändringen av avgifterna ska fastställas av regionfullmäktige när upphandlingen är genomförd och det kan fastställas vad kostnaden är för ingrepp med eller utan narkos.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedomkraterna reserverar sig mot beslutet.

Vänsterpartiet inkom med protokollsanteckning.

Regler för färdtjänst och sjukresa

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa nya regler för färdtjänst och sjukresa som ska införas senast 1 september 2017. Regionstyrelsen föreslår också regionfullmäktige att reglerna för ersättning med egen bil förblir oförändrade vid sjukresa.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Vänsterpartiet inkom med protokollsanteckning.

Detta är ett urval av beslut i regionstyrelse. Läs handlingarna till regionstyrelsen här.

Mer information: Kerstin Gossé, presschef i Region Skåne, 0705 - 10 21 72

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.