Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde 11 februari 2016

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 15:56 CET

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 11 februari 2016. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Nyheter i korthet:

Positionspapper för infrastrukturen
Regionstyrelsen beslutade att godkänna det positionspapper för Sydsveriges infrastruktur, som Region Skåne har tagit fram tillsammans med fem andra sydsvenska regioner. Dokumentet pekar ut vilka insatser regionerna vill prioritera när det gäller infrastruktur och transport. (ärende 6)

Tilläggsanslag barnakuten Kristianstad
Ett projekt med syfte att förbättra lokalerna för barnakuten i Kristianstad får ett tilläggsanslag om 11 miljoner kronor. Det sker genom en omfördelning av medel inom Skånevård Kryhs akutverksamhet. (ärende 21)

Budget folkhälsoarbete

Regionstyrelsen godkände förslaget till budget för folkhälsoarbetet. Under 2016 kommer fokus särskilt att ligga på barns och ungas hälsa, likarättsarbete samt en ökad samverkan med och mellan regionala aktörer. (ärende 19)

Hela dagordningen bifogas som pdf.

Mer information:

Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument